Hjem
Click

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Om instituttet

Instituttet driver forskning, undervisning og formidling innen informasjonsteknologi og medier. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og studerer IKT og medier med metoder og perspektiver fra samfunnsvitenskap, humaniora og teknologifag. Instituttet har 28 fast vitenskapelige stillinger, ca 20 stipendiater og postdoktorer og 12 i administrativ og teknisk stab. Om lag 850 studenter er knyttet til våre studieprogrammer.
  
 

Institutt for informasjons- og medievitenskap tilbyr en rekke studieprogram innen medie- og datafag:
•   Bachelorprogram i informasjonsvitenskap  
•   Bachelorprogram i medievitenskap
•   Masterprogram i informasjonsvitenskap
•   Masterprogram i medievitenskap
•   Bachelorprogram i IKT
•   Bachelorprogram i Kognitiv vitenskap

Instituttet tilbyr også årsstudium i informasjonsvitenskap og medievitenskap.

I august 2017 åpner vi seks nye studieprogram i Media City Bergen:
•    Bachelor i TV-produksjon
•    Bachelor i journalistikk
•    Bachelor i medie- og interaksjonsdesign
•    Master i manusutvikling for serier
•    Master i undersøkende journalistikk
•    Master i medie- og interaksjonsdesign

Husk søknadsfristen 15.april!

Hva kan du bli?

For nærmere informasjon om studietilbudene våre, kan du henvende deg til våre studieveiledere Natalie Angelica Sagstad (medievitenskap og studieprogram i Media City Bergen) og Liv Kristiane Bugge(informasjonsvitenskap)

 

Nyhet fra Vox Publica

Den sosiale aviskrisen

Journalistikkens virkelige trøbbel begynte da publikasjonene forlot fellesskapene, hevder medieforsker Søren Schultz Jørgensen.

NYHET

UiB deltar i EU-prosjekt om innovativ journalistikk

Forskere fra Institutt for informasjons- og medievitenskap deltar i EUs H2020-prosjekt INJECT for å utvikle ny teknologi som skal hjelpe journalister til å bli mer kreative.

UTDANNING | MEDIEVITENSKAP

Nyskapende studier i Media City Bergen

Fra 2017 kan mediestudenter søke på seks nye profesjonsstudier. Disse skal hjelpe studentene å mestre og se muligheter i fremtidens medielandskap.

Artikkel i to nye publikasjoner

Artikkel i to nye publikasjoner

To nye artikler publisert.

Nyhet

Månedens alumn: Hilmar Langhelle Mjelde

Forsker og USA-ekspert Hilmar Mjelde fikk rett i at Trump ville vinne valget. Han vektlegger den analytiske tenkningen og den metodiske treningen han fikk som student ved Universitetet i Bergen som spesielt nyttig i den nåværende jobben sin.

Hva er UiB Alumni?
Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. Alumnusvirksomhet innebærer derfor å knytte bånd mellom tidligere studenter og deres universitet – slik at det blir et livslangt forhold mellom dem.
UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Alumnusportalen er verktøyet som brukes for å formidle informasjon og kontakt.

Egne sider om Alumni