Hjem
Click

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Fremtidens mediefolk utdannes i Bergen

Høsten 2017 starter seks nye medieutdanninger i Media City Bergen – i hjertet av Bergen by. Institutt for informasjons- og medievitenskap oppretter seks nye fremtidsrettede utdanninger innen medieproduksjon og -teknologi. Utdanningene er knyttet til sterke forskningsmiljø og til mediebransjen, er praksisnære med høy arbeidslivsrelevans samt at de blir en integrert del av et innovasjons- og gründermiljø. Våre studenter vil ha kompetansen som kreves for å forstå og beherske fremtidens mediebransje.

Institutt for informasjons- og medievitenskap tilbyr utdanning innen medievitenskap, informasjonsvitenskap, IKT, kognitivt vitenskap, TV-produksjon, journalistikk og medie- og interaksjonsdesign.

Se oversikt over alle våre program, og husk søknadsfristen for opptak 15. april

MEDIEPOLITIKK

Ny utredning om mediemangfold lagt frem

Hallvard Moe har vært den eneste forskeren i mediemangfoldsutvalget, som i dag leverte sin utredning til kulturministeren.

Condorcets juryteorem og sannhet på nettet

Ut av filterboblen

Facebook-venner eller nettets fremmede – hvem er det best å lytte til når du skal orientere deg i nyhetsbildet?

Media City Bergen

UiB med på verdensledende medieinnovasjon

Med støtte fra Forskningsrådet skal grafikkselskapet Vizrt og Universitetet i Bergen samarbeide om å lage et verdensledende verktøy for online videoredigering.

RAM-midler til medieforskere

Forskningsmidler til å forske på Skam

Tre prosjekter ved Infomedia får støtte fra RAM. Postdoktor Synnøve Lindtner og stipendiat John Magnus Dahl skal forske på hvordan seerne opplever, fortolker og bruker SKAM.

UTDANNING | MEDIA

Slik overtok mobiltelefonen media – og undervisningen

Mobiltelefonen er blitt journalistens viktigste arbeidsverktøy. Ved Universitetet i Bergen er nye teknologier integrert i de profesjonsorienterte studiene.

Hva er UiB Alumni?
Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. Alumnusvirksomhet innebærer derfor å knytte bånd mellom tidligere studenter og deres universitet – slik at det blir et livslangt forhold mellom dem.
UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Alumnusportalen er verktøyet som brukes for å formidle informasjon og kontakt.

Egne sider om Alumni