UiB inn i Media City Bergen

TV2, NRK, Vizrt, Bergens Tidende, Bergensavisen og UiB ved Institutt for informasjons- og medievitenskap går sammen i historisk samarbeid om MediaCity Bergen. På en felles pressekonferanse under årets Nordiske Mediedager ble de storstilte planene for det 45 000 kvadratmeter store bygget lagt frem.

Informasjonsside om Media City Bergen
  

Instituttet driver forskning, undervisning og formidling innen informasjonsteknologi og medier. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og studerer IKT og medier med metoder og perspektiver fra samfunnsvitenskap, humaniora og teknologifag. Instituttet har 28 fast vitenskapelige stillinger, ca 20 stipendiater og postdoktorer og 12 i administrativ og teknisk stab. Om lag 850 studenter er knyttet til våre studieprogrammer.    Se video om Infomedia

Følg oss på: 

Hva er UiB Alumni?
Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. Alumnusvirksomhet innebærer derfor å knytte bånd mellom tidligere studenter og deres universitet – slik at det blir et livslangt forhold mellom dem.
UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Alumnusportalen er verktøyet som brukes for å formidle informasjon og kontakt.

Egne sider om Alumni