Hjem
Click

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Om instituttet

Instituttet driver forskning, undervisning og formidling innen informasjonsteknologi og medier. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og studerer IKT og medier med metoder og perspektiver fra samfunnsvitenskap, humaniora og teknologifag. Instituttet har 28 fast vitenskapelige stillinger, ca 20 stipendiater og postdoktorer og 12 i administrativ og teknisk stab. Om lag 850 studenter er knyttet til våre studieprogrammer.
  

Toppforskmiddel til åtte prosjekt ved UiB

Professor Jostein Gripsrud tildelt Toppforskmidler

Åtte prosjekt ved UiB får mellom 15 og 25 millioner kroner over fire til fem år. Toppforsk støtter forskingsmiljø som kan bli internasjonalt ledende. Professor Jostein Gripsrud ved Institutt for informasjons- og medievitenskap er leder for prosjektet "The Immigration Issue in Scandinavian Public Spheres 1970-2015".

Nyhet fra Vox Publica

Hvor går ytringsfrihetens grenser?

Ett år etter angrepene mot Charlie Hebdo stiller mange spørsmålet om ytringsfriheten i Norge trues av selvsensur og en polarisert offentlig debatt. I en ny rapport studerer vi hvordan befolkningen vurderer grensene for hva som kan og bør ytres i Norge.

Ny publikasjon fra Professor Peter Dahlén

Nationens väl och kroppens fostran

Nationens väl och kroppens fostran: En biografi om idrettslederen, offiseren og radiomannen Bertil Uggla av Peter Dahlén

Studiekvalitetsprisen til Infomedia

Studiekvalitetsprisen til Infomedia

Studiekvalitetsprisen ved SV-fakultet deles hvert år ut til et fagmiljø som har lagt særlig vekt på å utvikle kvaliteten på sine utdanninger.

Ny publikasjon fra Professor Erlend Lavik

Forfatterskap i TV-drama

Boken utforsker forfatterskap i TV-drama gjennom en produksjonsstudie av Kampen for tilværelsen, den først forfatterstyrte serien produsert av NRK Drama

Hva er UiB Alumni?
Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. Alumnusvirksomhet innebærer derfor å knytte bånd mellom tidligere studenter og deres universitet – slik at det blir et livslangt forhold mellom dem.
UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Alumnusportalen er verktøyet som brukes for å formidle informasjon og kontakt.

Egne sider om Alumni