Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Hva er informasjonsvitenskap og medievitenskap?

Informasjonsvitenskap er studiet av design og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Studiet er opptatt av hvordan individer, grupper, organisasjoner og samfunn kan bruke, faktisk bruker og bør bruke IKT.

Medievitenskap undersøker hvordan media kommuniserer og studerer forholdet mellom medieinstitusjonene, innholdsprodusentene og brukerne. Studiet gir innsikt i hvilken rolle nye og tradisjonelle medier har i menneskers liv og samfunn.

 

På Institutt for informasjons- og medievitenskap kan du også studere journalistikk, TV-produksjon, medie- og interaksjonsdesign, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og kognitiv vitenskap.

FORSKNING

Forsker på nordmenns mediebruk

Hvordan bruker vi medier og hvordan påvirker medier våre liv?, er spørsmål som opptar forsker Brita Ytre-Arne ved Infomedia.

STUDENT

Sakte-TV: – Det må være lekenhet i bunn

NRK har gjort stor suksess med konseptet sakte-TV. I dag fortalte «mannen bak sakte-TV» Thomas Hellum om produksjonen til studenter ved Media City Bergen.

Student

10 tips til deg som skal skrive masteroppgave

– Noen dager er man veldig produktiv, mens man andre dager eller uker stirrer på et helt tomt Word-dokument, sier tidligere masterstudent ved Infomedia.

Nyhet

Retorikere analyserer politiske bilder

Retorikkgruppen ved Infomedia viser gjennom en politisk artikkelserie bilders betydning i norsk valgkamp, og hvordan politikerne bedriver strategisk kommunikasjon ved å dele tilsynelatende private bilder.

MEDIA CITY BERGEN

Studentene har inntatt Media City Bergen

Nærmere 100 forventningsfulle studenter inntok i dag Media City Bergen. Studentene blir det første kullet som får sin utdanning ved de prestisjefulle nye studietilbudene i medieklyngen, der universitetet er samlokalisert med en rekke aktører i mediebransjen.