Instituttet driver forskning, undervisning og formidling innen informasjonsteknologi og medier. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og studerer IKT og medier med metoder og perspektiver fra samfunnsvitenskap, humaniora og teknologifag. Instituttet har 28 fast vitenskapelige stillinger, ca 20 stipendiater og postdoktorer og 12 i administrativ og teknisk stab. Om lag 850 studenter er knyttet til våre studieprogrammer.
Se video om Infomedia

Instituttets forskningsprofil
Forskningen ved INFOMEDIA favner vidt. Den er i hovedsak forankret i instituttets to disipliner, men her er også forskning i skjæringsfeltet mellom informasjons- og medievitenskap. Sentralt i informasjonsvitenskapen står studier av lagring, representasjon og utveksling av informasjon og kunnskap, med et spesielt fokus på interaksjonsforskning (menneske-maskin) og semantiske teknologier. Innen medievitenskap er medieinstitusjoner, mediepolitikk, journalistikk, politisk kommunikasjon og medienes tekster sterke forskningsområder. Instituttets tverrfaglige kompetanse er særlig produktiv i studier av den sosiale veven, nettmedier og dataspill.

Følg oss på: 

Hva er UiB Alumni?
Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. Alumnusvirksomhet innebærer derfor å knytte bånd mellom tidligere studenter og deres universitet – slik at det blir et livslangt forhold mellom dem.
UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Alumnusportalen er verktøyet som brukes for å formidle informasjon og kontakt.

Egne sider om Alumni