Hjem
Click

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Om instituttet

Instituttet driver forskning, undervisning og formidling innen informasjonsteknologi og medier. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og studerer IKT og medier med metoder og perspektiver fra samfunnsvitenskap, humaniora og teknologifag. Instituttet har 28 fast vitenskapelige stillinger, ca 20 stipendiater og postdoktorer og 12 i administrativ og teknisk stab. Om lag 850 studenter er knyttet til våre studieprogrammer.
  
 

Jostein Gripsrud tildelt Toppforskmidler

Åtte prosjekt ved UiB får mellom 15 og 25 millioner kroner over fire til fem år. Toppforsk støtter forskingsmiljø som kan bli internasjonalt ledende. Professor Jostein Gripsrud ved Institutt for informasjons- og medievitenskap er leder for prosjektet "The Immigration Issue in Scandinavian Public Spheres 1970-2015".

FRIPRO TOPPFORSK PROJECT: THE IMMIGRATION ISSUE IN SCANDINAVIAN PUBLIC SPHERES 1970-2015 (SCANPUB)
 

 

Ny publikasjon

Gestures of Seeing in Film, Video and Drawing

The first book of its kind, Gestures of Seeing in Film, Video and Drawing engages broadly with the often too neglected yet significant questions of gesture in visual culture.

NYHET

UiB deltar i EU-prosjekt om innovativ journalistikk

Forskere fra Institutt for informasjons- og medievitenskap deltar i EUs H2020-prosjekt INJECT for å utvikle ny teknologi som skal hjelpe journalister til å bli mer kreative.

UTDANNING | MEDIEVITENSKAP

Nyskapende studier i Media City Bergen

Fra 2017 kan mediestudenter søke på seks nye profesjonsstudier. Disse skal hjelpe studentene å mestre og se muligheter i fremtidens medielandskap.

Nyhet fra Vox Publica: Moralens voktere

Moralens voktere: Fremskrittspartiet og kommentariatet

Den årlige medieundersøkelsen har gang på gang vist at journalister svært sjelden krysser av for Frp før de legger stemmeseddelen i valgurnen. Betyr dette at journalistene er særlig ute etter partiet i forbindelse med politiske skandaler?

Ny publikasjon

Gendered Citizenship and the Politics of Representation

Boken handler om hvordan kjønn, medborgerskap og representasjon henger sammen. Den springer ut av Ida Blom-konferansen som ble arrangert av UiB og Uni Rokkansenteret i anledning stemmerettsjubileet i 2013.

Hva er UiB Alumni?
Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. Alumnusvirksomhet innebærer derfor å knytte bånd mellom tidligere studenter og deres universitet – slik at det blir et livslangt forhold mellom dem.
UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Alumnusportalen er verktøyet som brukes for å formidle informasjon og kontakt.

Egne sider om Alumni