Hjem

Studiekvalitet

Ugleprisen

Ugleprisen er UiB sin interne pris for utdanningskvalitet. Prisen vert delt ut av Universitetets utdanningsutval til fagmiljø som kan dokumentere særleg vellukka tiltak for studiekvalitet.

To forhold vert særleg vektlagt:

  • oppnådde resultat
  • samarbeid mellom studentar, fagpersonale og andre aktørar både i planleggings-, gjennomførings- og oppfølgingsfasen.

Fagmiljøa sender søknad om Uglepris til sine respektive fakultet. Utdanningsutvalget tildeler prisen etter nominasjonar frå fakulteta. Prisen vert delt ut under Velkomstseremonien i Nygårdsparken. Vinnaren av Ugleprisen blir nominert vidare til KD sin nasjonale Utdanningskvalitetspris.
Midla blir lyste ut tidleg i vårsemesteret. Søknadar kan sendast på NOKUT sin mal.

    Prosjekt som har fått tildelt Ugleprisen