Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Markering

Fine poeng og markeringer

På vårens markeringslunsj ble to 25-års jubileer og publikasjonspoengvinnere markert.

Bilde av jubilantene
25 år som UiB ansatt. Fra venstre: Einar Thomassen og Astri Andresen. Her sammen med instituttleder Jan Heiret.
Foto/ill.:
Julie Alver Tønsaker

Hovedinnhold

Astri Andresen, professor i historie og Einar Thomassen, professor i religionsvitenskap, ble markert for 25-års tjeneste på UiB. Sissel Undheim, førsteamanuensis i religionsvitenskap, fikk velfortjent skryt for suveren førsteplass, når fjorårets publikasjonspoeng skulle markeres.

Poeng

Instituttet hadde samlet sett et godt år for publikasjoner i 2017, og markerer seg igjen i teten på fakultetet, noe som er svært gledelig, sier instituttleder Jan Heiret.

På en suveren førsteplass er Sissel Undheim, med blant annet utgivelsen av boken, Borderline Virginities. Sacred and Secular Virgins in Late Antiquity. Routledge 2017. I tillegg har hun, sammen med Marie von der Lippe, førsteamansuensis i religionsvitennkap, vært redaktør og bidragsyter i boken Religion i skolen. Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017

På en klar andreplass på instituttets liste over 2017 publikasjoner, er Einar Thomassen, professor i religionsvitenskap, som i sine publikasjoner fra 2017 har vært konsentrert om tema fra antikkens gnostiske religioner: gnosis og filosofi, gnostiske ritualer, litterære sjangere, og gnostisk innflytelse i tidlig islam.

Tredjeplassen er tredelt, mellom Frode Ulvund, Eivind Seland og Christian Meyer, alle historikere.

Jubileum

Instituttleder understreket i sine jubileumstaler til Andresen og Thomassen, at de er begge genuine universitetsmennesker. Andresen har med sin store bredde hatt mange prosjekter gjennom årene, blant annet byhistorie fra Tromsø, samisk historie, barndomshistorie, politisk- og kulturhistorie og feltet for helsemedisinsk historie. Thomassen, som en klassisk anlagt religionsviter, har fokus på antikken, gnostisisme, mystisisme, språk som blant annet koptisk. Han har også hatt to perioder som prodekan på fakultetet.

Nyansatte

To nyansatte ble også presentert og ønsket velkommen, Solveig Moldrheim, stipendiat i historiedidaktikk, og Turid Hillestad Nel, postoktor tilknyttet Centre for Early Sapiens Behaviour, SapienCe.