Hjem
UiB Bærekraft
Klimanøytralt UiB

Første solcelleanlegg på campus

UiB har nå startet opp det første solcelleanlegget på campus. Det er ett av flere tiltak som skal bidra til å gjøre universitetet klimanøytralt innen 2030.

solcelleanlegg UiB
ENØK-ingeniør Steinar Sundberg er fornøyd med å ha startet opp det første solcelleanlegget på UiB-campus.
Foto/ill.:
Ole Marius Kvamme, UiB

Hovedinnhold

ENØK-ingeniør Steinar Sundberg ved Eiendomsavdelingen, UiB, er fornøyd når han ser ut over de 466 solcellepanelene på taket av Odontologibygget på Årstadvollen.

- Vi har lenge hatt ønske om å ta i bruk denne teknologien for å ta ned energibruk og klimabelastning til bygningsdrift. I 2019 var det kapasitet og midler til å gjennomføre det første prosjektet, sier han.

Siden anlegget ble slått på i slutten av januar, har det vært en heller fuktig periode i Bergen, men til Bergens Tidende forteller Sundberg at regn på mange måter er bra for solcellene. 

- Det finnes ingen steder i verden solcellepanelene blir vasket så ofte som i Bergen, sier Sundberg til avisen.

Også studentene stiller seg bak satsingen:

– Vi er strålende fornøyd med installasjonen av solceller. Studentene har presset på for dette lenge, og endelig fikk vi det til, sier Andreas Trohjell, leder i Studentparlamentet til Bergens Tidende.

Produserer 100 000 kWh

Odontologibygget ble valgt som det første bygget til å få solceller ved UiB, da det elektriske anlegget i bygget er svært godt egnet til formålet, og bygget har en relativt stor grunnlast på elektro. 

Solcelleanlegget er dimensjonert for å kunne benytte all produksjon av strøm internt i bygget, og ifølge Sundberg er stort sett alle tilgjengelige takflater kledd med paneler.

Totalt er det altså montert 466 paneler, som vil gi en årsproduksjon på ca. 100.000 kilowattimer. Det utgjør rundt 10 prosent av det totale forbruket på Odontologibygget.

- Bygget har store effekttopper (uttak av strøm) midt på dagen, som medfører at vi betaler ca. 300.000 kroner i året i effektavgift. Håpet er at solcelleanlegget, i tillegg til å bidra med ca 100.000 kroner i strømproduksjon, vil senke effekttariffen med omtrent samme beløp. Investeringen var på omlag to millioner kroner, så dette betyr at anlegget skal være nedbetalt på rundt 10 år, forklarer Sundberg.

Flere anlegg på vei

I løpet av våren kobles UiB sitt andre solcelleanlegg opp på Alrek helseklynge. Dette anlegget vil bli noe større enn det som nå er startet opp på Odontologibygget, med en årsproduksjon på ca. 130.000 kWh.

- Anleggene blir sammenkoblet, slik at vi da vi ha et stort system, som kan levere til begge byggene etter behov, sier Sundberg, som også forteller at det i tiden fremover vil komme flere mindre installasjoner i forbindelse med nybygg og rehabiliteringer.

UiB har i tillegg flere store bygg med tak som er egnet for solkraft, som kan være aktuelle for solcellepaneler senere.

- Et viktig virkemiddel for å nå målet

UiB har som mål å bli klimanøytralt innen 2030.

- Bygg står for en stor del av klimaavtrykket til UiB og skal vi nå våre mål, må det arbeides systematisk med å redusere klimautslipp fra bygningsmassen, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, og legger til: 

- Et tiltak er å arbeide for lavest mulig klimapåvirkning knyttet til nybygg. Vi arbeider også med å redusere energibruken ved UiB. Vi har som mål å redusere energibruken med 40 prosent innen 2025. Bruk av solcelleanlegg er et viktig virkemiddel for å nå dette målet.