Hjem
UiB Bærekraft
Nyhet

Berekraftspilotane ved UiB i intervju med Klimapartnere Vestland

Berekraftspilotane har blitt intervjuet om arbeidet med å setje berekraft på dagsorden hjå studentar og tilsette. Her fortel dei om formidlingsarbeid, klimarekneskap, arbeid med universitetets nettsider, og fleire andre prosjekt!

Bærekraftspilotene ved UiB
Foto/ill.:
Thor Brødreskift, UiB

Hovedinnhold