Hjem
UiB Bærekraft
Nyhet

Klimaregnskap for 2021

Les Universitetet i Bergen sitt klimaregnskap for 2021 her.

Illustrasjonsfoto for Klimanøytralt UiB
Klimaregnskapet for 2021 ble diskutert i universitetsstyret 27. oktober.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen sine klimautslipp måles gjennom årlige klimaregnskap, og på torsdagens møte i Universitetsstyret fikk styret presentert klimaregnskapet for 2021.

UiBs klimaregnskap er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra UiB. Regnskapet gir et overblikk over de samlede klimagassutslippene som er knyttet direkte eller indirekte til UiB sin virksomhet. 

Klimaregnskapet er utarbeidet i henhold til GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol), hvor utslipp er delt opp i tre «scopes» med hver sine underkategorier:

  • Scope 1: Direkte utslipp (tilnærmet 1 prosent av UiBs utslipp)
  • Scope 2: Indirekte utslipp fra kjøp av energi (tilnærmet 9 prosent av UiBs utslipp)
  • Scope 3: Innkjøp av varer og tjenester (tilnærmet 90 prosent av UiBs utslipp)

Regnskapet for 2021 viser at UiB har et klimagassutslipp på totalt 41.800 tonn CO2- ekvivalenter (tCO2e). Dette er omtrent en promille av de samlede utslippene i Norge i 2021.

Grunnet pandemien er det vanskelig å konkludere om utviklingen de siste årene, men resultatet for 2021 er en nedgang på fem prosent i forhold til 2020.