Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Utvikling av nevronar i Cnidaria

Nervous System Development

Vår gruppe brukar sjøanemona Nematostella vectensis som ein modellorganisme for å studere utvikling og regenerering av nervesystemet.

transient_elav1_labeling
Foto/ill.:
Fabian Rentzsch

Hovedinnhold

For meir informasjon, sjå vår hovudside på engelsk.