Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
HMS-brannvern

Bygg og fysiske brannsikringstiltak ved BIO

Hovedinnhold

Våre lokaler

  • Thormøhlensgate 53A (A-blokken) og B (B-blokken) - "Biologen", TM53A/B
  • Thormøhlensgate 55 (Høyteknologisenteret, Bioblokken), TM55
  • Marinbiologisk stasjon (MBS), Espelandsveien 232 (ikke dekket her, se:

AKTIVE BRANNSIKKERHETSTILTAK

Brannalarmanlegg kategori 2, fulldekkende sprinkleranlegg. Røykluker i hovedtrapperom.

PASSIVE BRANNSIKKERHETSTILTAK

Bæresystem er utført i ubrennbare materialer og delt inn i brannceller/trapperom.

BRANNALARMER

I Bioblokken (TM55) er det tradisjonell brannalarm med klokkevarsling.

I A&B-blokken (TM53A/B) er det talevarsling som veksler mellom tale og elektronisk ringelyd.

Ved alarm, vil en melding bli sendt i korridorene. Denne meldingen kan variere avhengig av opprinnelsen til alarmen. Lytt til meldingen, du vil få beskjed om hva du skal gjøre.
Du kan bli bedt om å "forlate bygningen" eller å "vente på videre instruksjoner"

Talealarmen veksler mellom norsk, engelsk og en ringelyd.

Dersom du har høreproblem kan det monteres et rødt blinkene lys inne på kontoret ditt eller summer som gir lydsignal. Kontakt ekspedisjonen eller Brukerrepresentant for brann i din bygning om du trenger slikt utstyr.

Vær oppmerksom på at bruk av støyreduserende hodetelefoner kan gjøre det vanskelig å høre brannalarmen, selv med normal hørsel. Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet. Dersom du velger å arbeide med slike hodetelefoner, bør du finn en måte som gjør at deg oppmerksom på omgivelsene i tilfelle du må evakuere. Bruk av hodetelefoner gir deg ikke automatisk krav på hjelpemiddel i form av blinkende lys.

RØMNINGSVEIER OG MOTTAKSBYGG VED BRANN

Rømingsveiene er markert med grønne skilt og piler, følg pilene ved en eventuell evakueringssituasjon.  Hver og en må gjøre seg kjent med de forskjellige rømingsveiene fra sin arbeidsplass, bruk tid og finn alternative rømningsveier. De fleste rømningsveiene har normalt låste dører. Disse dørene åpnes automatisk ved en brannalarm. Dersom døren ikke åpnes ved brannalarm, kan døren åpnes ved å bruke manuell døråpner, de grønne boksene som er plassert på veggen ved siden av døren.

Noen dører kan også ha påmontert en grønn boks over nøkkel-vrideren, slå den av og vri om for å låse opp døren. Skal kun brukes i nødsituasjoner.

Instituttets mottaksbygg ved brann er VilVite, Thormøhlensgate 51

Kart som viser rømningsveier i Thormøhlensgt. 55, 3. etasje

Rømningsveier TM55 (Høyteknologisenteret, "Bioblokken")

Foto/ill.:
UiB

 

 

Map of Thormøhlensgate 53A and B with a schematic drawing of fire escape routes marked with red arrows

Rømningsveier TM53A/B ("Biologen")

Foto/ill.:
UiB

SAMLINGSPLASS VED BRANN OG BRANNØVELSER

Når en brannalarm utløses så skal alle evakuere bygget og møte ved oppsamlingsplassen ved propellen. Propellen ligger mellom Data-blokken og VilVite.

Bilde av skipspropell plassert på uteområdet ved Høyteknologisenteret

Samlingsplassen for BIO

Foto/ill.:
UiB

VIKTIG! Trekk vekk fra veibanen og gi plass for brannvesenet og redningsmannskaper. Stå på grusen rundt propellen. Veibanen skal være fri og området rundt hovedinngangen på bygget er forbeholdt redningsmannskaper. Dette for at jobben som skal gjøres er mest mulig effektiv. Det er ikke tillatt å gå inn i bygningen så lenge brannalarmen er på. Vent på instrukser fra plassansvarlige (personer med gule vester).

Mottaksbygg

Ved alvorlige hendelser eller andre faktorer så kan VilVite fungere som et midlertidig mottaksbygg. Mottaksbygget skal kun brukes dersom informasjonen kommer fra vekteren via brukerrepresentanten (person i oransje vest).

SLUKKEUTSTYR

Alle må gjøre seg kjent med hvor  brannslukningsapparat, brannteppe, brannslange, nøddusj og øyespyler er lokalisert og ha kjennskap bruk av utstyret. Ved oppstart vil du ved fullføring av safety pass få informasjon og omvisning på laboratoiret og få generell informasjon i bruk av utstyret. Du er også forpliktet til å fullføre et digitalt brannvernkurs som gir mye nyttig informasjon. Ved spørsmål kontakt lokal plassansvarlig eller de tekniske ansatte på din etasje.

Brannslukkeapparat og brannslange er markert med skilt på vegg. Det finnes en brannslange i hver korridor. Brannslukkeappart finnes på alle laboratorier og i korridorer ved sikringsskap. Det er noe ulik plassering av nøddusjer i BIO sine lokaler. I BIO-blokken er nøddusjer lokalisert på laboratorier, mens den er lokalisert i korridoren i A-og B-blokken. Øyeskyllere er koblet til laboratorievasker eller i tilknytning til nøddusjen.

MANUELLE BRANNVARSLERE

Dersom det bryter ut brann og man ikke klarer å slokke den, så skal man aktivere en manuell brannvarsler. Disse varsler brannvesenet direkte. De manuelle brannvarslere er plassert i hver etasje ved nødutgangene. Gjør deg kjent med plasseringen av manuelle brannvarslere.

Nærbilde av en manuell brannvarsler
Foto/ill.:
UiB