Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
HMS-brannvern

Systematisk brannsikringsarbeid ved BIO

Hovedinnhold

OPPLÆRING I BRANNVERN

Nytilsatte, nye studenter og gjester skal ha intern brannvernopplæring innen en uke etter de er tilsatt.

Forskningsgruppeleder, prosjektansvarlig, labansvarlig, veileder eller vert for gjest har ansvar for å introdusere personen for plassansvarlig slik at brannvernopplæring blir gitt ifølge oppsatt plan.

Plassansvarlig for brann i det området vedkommende skal ha sin arbeidsplass gir intern brannvernopplæring etter oppsatt plan. Labansvarlige kan også gi internbrannvernopplæring etter oppsatt plan (Safety pass). Safety pass skal signeres digitalt, og blir oppbevart hos personen som har laboratorieansvar.

I tillegg til safety pass, så er det obligatorisk for alle ansatte å fullføre et digitalt brannvernkurs (se lenke under for informasjon/påmelding). Dette kurset skal repeteres årlig. Etter at man har gjennomført kurset en gang, så får man årlige påminnelser per e-post.

Alle ansatte ved UIB skal også delta på 1 timers  kurs i praktisk slukking (se lenke under for informasjon/påmelding).

Leietakere må påse at alle deres folk kontakter plassansvarlig for brann slik at de får den nødvendige brannvernopplæringen som kreves ved BIO.

BRANNØVELSER

Det skal utarbeides en plan for hva som skal vektlegges og hva som er målsetningen med brannøvelsen. I tillegg er det utarbeidet protokoll for dokumentasjon av den enkelte øvelse som skal arkiveres på instituttet av brukerrepresentant og rapporteres til BIO og Eiendomsavdelingen.

Innholdet i øvelsene og hyppigheten i disse avgjøres av risikokartleggingen og den generelle brannfaren ved enheten og minst en gang pr semester.

Det skal også utarbeides rapport etter utilsiktet utløsing av brannalarmen/brann som skal arkiveres på instituttet ved brukerrepresentant og rapporteres til BIO og til Eiendomsavdelingen.

BRANNFOREBYGGENDE ARBEID

Ettersyn og kontroll av bygningene gjennomføres av Eiendomsavdelingen (EIA) og av brukerrepresentant- og plassansvarlige ved det enkelte bygg.

EiA fører kontroll med brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, slokkeapparater, brannslanger, markeringslys, dørpumper og branndører.

Plassansvarlige for brann gjennomfører ettersyn av rømningsveier og branndører regelmessig hver 3.måned.

Brannvernopplæring gjennomføres i samarbeid med brann og sikkerhets ingeniør ved Eiendomsavdelingen i tillegg til intern opplæring.

Brannøvelser gjennomføres minst 2 ganger pr år. 

Brannøvelser organiseres av EiA sammen med brukerrepresentantene for brann og Brannvernleder ved UIB.

RETNINGSLINJER FOR BRANNVERN

INSTRUKSER FOR LOKALE BRANNVERNANSVARLIGE  

Ved BIO praktiseres at alle i et område er stedfortreder dersom plassansvarlig ikke er til stede når brannalarmen går. Plassansvarlige skal gjennomgå intern opplæring av nytilsatte, gjester og studenter når de blir introdusert for disse.

GENERELLE BRANNINSTRUKSER VED UiB

AVVIK RELATERT TIL BRANNVERN

Avvik relatert til brannvern meldes til brukerrepresentant ved kvartalsvis inspeksjon.

Avvik kan også registreres i UIB sitt HMS-AVVIKSYSTEM  i UiBhjelp