Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Masterstudiet i molekylærbiologi

Masterstudiet i molekylærbiologi

Masterprogrammet i molekylærbiologi er et toårig studie og består av et år med emner og et år hvor du gjør forsøk på laboratoriet og skriver masteroppgaven.

Zebrafish, student
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Emner

I masterprogrammet i molekylærbiologi er det to obligatoriske emner: MOL300 Praktisk molekylærbiologi og MOL310 Strukturell molekylærbiologi. I tillegg kan du bli bedt om å ta enten MOL203 Genstruktur og funksjon eller MOL204 Anvendt bioinformatikk, avhengig av utdanningsbakgrunnen din.

Du skal også velge 2-3 valgfrie emner. Disse kan være i molekylærbiologi eller andre relevante fagfelt, som biologi, kjemi eller statistikk.

Masteroppgaven

I slutten av første semester i masterprogrammet, vil du bli presentert for mulige masterprosjekter. Du velger deg hvilke tre prosjekter du har mest lyst på, og vil bli tildelt et av disse. Nå har du fått en veileder og gjerne også noen medveiledere som skal hjelpe deg i masteroppgaven. Noen begynner litt på laboratoriet i andre semester, men de fleste tar alle emnene først (60 studiepoeng), og begynner på laboratoriet og med skrivingen i tredje semester.

Hvis du begynner på masterprogrammet i januar skal du levere masteroppgaven 20. november to år senere. Hvis du begynner i august er innleveringsfristen 1. juni to år senere.

Ta en kikk i masteroppgavearkivet vårt for å se hva tidligere studenter har skrevet om!

Opptak

Du kan søke opptak til masterprogrammet i molekylærbiologi 15. april (med studiestart i august) og 1. november (med studiestart i januar). Her finner du mer informasjon om søknads- og opptaksprosessen.

Hvordan er det å være student her?

Les om hvordan studenter har det på BIO.