Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Finse alpine forskningssenter

Hovedinnhold

Finse alpine forskningssenter for vinter- og alpinøkologi studier er et sameie mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Les mer om stasjonen på UiOs sider