Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Lesesal

Molekylærbiologisk faggruppe har en stor lesesal i fjerde etasje, og en liten i femte etasje.

En student leser i ei bok på lesesalen
Lesesalen for molekylærbiologi studenter
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Masterstudenter i molekylærbiologi, bachelorstudenter som tar emnet MOL231 Prosjektoppgave i molekylærbiologi og styret i Heliks har faste lesesalplasser på molekylærbiologisk faggruppe.

Hvis det er ledige plasser sender Helix ut en mail om dette til alle bachelorstudentene på molekylærbiologi i løpet av september for høstsemesteret og begynnelsen av februar for vårsemesteret. De får da anledning til å søke på de resterende plassene. 

Det er også en åpen lesesal i første etasje på datablokken på Høyteknologisenteret som bachelorstudentene i molekylærbiologi kan benytte.

Plassene administreres av studentorganisasjonen Helix.