Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Naturen - Populærvitenskaplig tidskrift fra UiB

Naturen forside
Foto/ill.:
Naturen

Hovedinnhold

Naturen er Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift.

Tidsskriftet omfatter fagområdene biologi, meteorologi, oseanografi, molekylærbiologi, arkeologi, antropologi, teknologi, fysikk, vitenskapsfilosofi, matematikk, geologi, kjemi og medisin. Naturen har som mål å publisere aktuelle artikler av høy kvalitet innenfor naturvitenskap, og er et bindeledd mellom forskere og publikum. Artiklene favner både nasjonal og internasjonal naturvitenskapelig forskning.

Tidsskriftet retter seg mot forskere og studenter, elever og lærere i videregående skoler og andre undervisningsinstitusjoner, og mot andre som er interesserte i naturvitenskap.

 

Les siste utgave av Naturen her