Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Universitetet i Bergen (UiB) med bl.a. Senter for geobiologi og Havlaboratoriet har den største konsentrasjonen av marine forskingsmiljø i Europa.
"Arven etter Nansen"-prosjektet styrkes i statsbudsjettet. MatNat-fakultetet har en sentral plass i nasjonale satsingsområder.
Strategiske UiB-valg, endret finansiering og en verden i endring gjør at Scenario 2030-prosessen kan føre til store endringer. På et allmøte fortalte dekan Helge Dahle hva fakultetet står foran.
I september reiste dCod-medlemmer frå Bergen til to ulike konferansar i Barcelona, Spania. Her fekk dei innsikt i den nyaste forskningen, og moglegheit til å møte gamle og nye bekjentskaper.
Fiskeriminister Per Sandberg fikk et godt innblikk i hvor vanskelig det er å knekke lakselusa da han besøkte Lakselussenteret ved UiB.
Naturvitenskapelige fag kommer godt ut når EU åpner lommeboka. – Det forutsetter at man har nettverkene på plass. Hvis ikke blir det vanskelig, sier professor Gunnar Bratbak ved Institutt for biologi.
- Jeg kan hjelpe deg med å nå ut med forskning og informasjon, sier MatNat-fakultetets nye kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg. Denne uken startet han i den nyopprettede stillingen.
Temaleder Ida Helene Steen ved Senter for geobiologi har skrevet en kommentar i BT nå i sommer.
Det er ikke ”42” som er svaret på livet, universet og alt sammen. Når det kommer til reproduksjon er det et annet tall som gjelder.
Småfisk som formeirer seg raskt kan vera eit viktig verkemiddel i kampen mot underernæring i dei fattigaste delane av verda. Det er konklusjonen i ein FN-rapport, der Jeppe Kolding frå UiB har vore førsteforfattar .
Senterperioden går mot slutten, og det er med stor glede og tilfredshet vi konstaterer at senteret i løpet av disse 10 årene har nådd to av sine viktigste mål – å etablere geobiologi som en egen fagdisiplin og sette dyphavsforskning høyt på dagsorden.
BIOs ansatte jobbet sammen for å sikre fremragende utdanning, forskning, formidling og innovasjon for de neste 5 årene
Lagspel mellom studentar og undervisarar er alfa og omega på biologi og supersenteret bioCEED. Øyvind Fiksen meiner det er vegen å gå for å skapa studentar som er klare til arbeidslivet.
To undervisere og et undervisningsrelatert forskningsprosjekt ved Institutt for biologi får priser for fremragende undervisning og støtte til forskning som involverer studenter.
Ved hjelp av satellitter har en gruppe biologer utviklet en ny metode for å måle hvor følsomme økosystemer er for klimavariasjoner.
Flatormen er bindeleddet mellom maneter og mennesker. Det slår evolusjonsbiologer fast i en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Nature.
Forskningsrådet kunngjorde 25. januar tildelingen fra FRIPRO Toppforsk. Det ble da klart at Thomas Arnesen, Molekylærbiologisk institutt, har fått 25 millioner kroner fra FRIPRO Toppforsk til prosjektet «N-terminal acetylation as a key physiological regulation mechanism».

Sider