Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Dette er de viktigste strategiske sakene ved fakultetet.
På årets Nordic Geological Winter Meeting som holdes i Helsinki, Finland, 13-15 januar, ble Nordic Geoscientist Award utdelt for tredje gang.
To undervisere og et undervisningsrelatert forskningsprosjekt ved Institutt for biologi får priser for fremragende undervisning og støtte til forskning som involverer studenter.
Fra januar 2016 er dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utvidet til fire personer, etter at Anne Marit Blokhus har takket ja til å bli prodekan for forskerutdanning og infrastruktur.
Et nytt integrert masterstudium ved Universitetet i Bergen kombinerer tradisjonell biologiutdanning med økonomi og entreprenørskap. Studiet er unikt i Norge.
Parabenfrie og uten BPA. Er erstatningen nødvendigvis noe bedre?
Førsteamanuensis Christian Jørgensen vert rosa for si kreative formidling av fag. Akademisk skrivesenter får Ugleprisen av UiB for å gjera utdanninga betre.
Forskere fra Institutt for biologi og Senter for geobiologi ved UiB skal bidra til å finne svar på hva virus egentlig er, og hva de kan brukes til.
Fem studenter presenterer masteroppgaven sin i molekylærbiologi dette semesteret.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets helse-, miljø- og sikkerhetspris går i 2015 til Institutt for biologi for instituttets innsats for å trygge arbeidsmiljøet gjennom et aktivt "Teknikerforum" som koordinerer viktig HMS-opplæring og -oppfølging.
UiB vert koordinator i eit EU-støtta forskingsprosjekt som skal kartlegga svamp i Nord-Atlanteren. Prosjektet er eit stort løft for utforskinga av lite kjende djuphavshabitat og kan gi både miljømessige og medisinske vinstar.
Enzymer fra dyphavet kan bryte ned fiskebein, fiskehoder og annet avskjær til næringsrikt innhold i suppe, brød og energidrikk.
En ekspertkomité mener lakselussenteret i Bergen er et fremragende senter med svært solid og bred kompetanse, entusiastiske medarbeidere og høy produksjon.
Høsten 2015 skal 11 emner være piloter for en ny læringsplattform ved UiB. Målet er å bygge en fleksibel og fremtidsrettet plattform som gir et godt digitalt rom for undervisere og studenter i deres undervisnings- og læringsprosesser.
Professor II Kathy Willis has been awarded the Michael Faraday Prize and Lecture for 2015 from the Royal Society (UK) for her outstanding work in science communication
Affiliated EECRG member Kari Hjelle (University Museum of Bergen) has recently published with Gunnar Austrheim (Trondheim), Per Sjögren (Tromsø), Kathrine Stene (Oslo) and Aud Mikkelsen Tretvik (Trondheim) a book that presents the results of the NFR project Dynamic Landscapes (DYLAN) that ran from 2009 to 2012
Clémentine is working with guppies and otoliths at EvoFish
15 nye studieplasser på Profesjonsstudiet i Akvamedisin ved UiB

Sider