Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Hele Universitetet i Bergen arrangerer Alumnusdager 9.-10. mai. Institutt for biologi åpner dørene for tidligere og nåværende stab og studenter, og vi gleder oss til en helg med faglig påfyll, sosialt samvær og gledelige gjensyn. Vi håper mange tidligere studenter ved BIO, Institutt for fiskeri og marinbiologi, Zoologisk institutt, Botanisk institutt og Institutt for mikrobiologi og... Les mer
Forskningsrådet har tildelt Pål Puntervoll og Uni Research Miljø 24 millioner kroner til å utvikle en vaksine mot barnediaré i utviklingsland.
Mick Follows er leiar av 'The Darwin project' på MIT - og ein av dei fremste internasjonalt på modellering av marine økosystem. Han vil foredra på VilVite 3. april kl 14:15 om konkurranse mellom mikrober og korleis nitrogenfiksering er eit viktig trekk for suksess i dei store verdenshava.
Lurer du på hva som rører seg bak kulissene på Institutt for biologi? Hva er det egentlig biologene driver med når ingen ser på? I forbindelse med BIOs tiårsjubileum skal vi arrangere en rekke aktiviteter dette semesteret, og 26. april åpner vi dørene for alle som lurer på hva vi egentlig holder på med på bruket.
Et forskerteam fra IRCM i Canada under ledelse av Rémi Rabasa-Lhoret, i samarbeid Jérôme Ruzzin fra Institutt for biologi, Universitetet i Bergen, og Bert van Bavel fra Örebro Universitet (Sverige), har funnet en forbindelse mellom miljøgifter og metabolske komplikasjoner knyttet til fedme. Dette gjennombruddet, publisert i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, kan bidra til... Les mer
Som en del av tiårsjubileumet til BIO, kombinert med MatNats nysatsing på økt tilbud til videregående skole, åpnet BIO dørene for alle elever i området som er interessert i biologi.
Biologisk Karrieredag er et samarbeidsprosjekt mellom instituttet og fagutvalgene, og gir studentene en mulighet til å møte sine fremtidige arbeidsgivere på hjemmebane.
Invaderende makroalger kan fortrenge den hjemlige algevegetasjonen lokalt. Med klimaforandringer og høyere sjøtemperaturer kan effekter bli større.
Mange spennenede foredrag og aktiviteter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. En god anledning til å treffe tidligere medstudenter og lærere og få faglig påfyll!
Signe og Ingvill var verter for årets Junior Teacher's Seminar! Alle Junior Teachers var "invitert" (= seminaret er obligatorisk), og nesten alle møtte opp. Vi fikk anledning til å diskutere de beste sidene ved undervisning, i tillegg til sider ved undervisningen som motivasjon, kollokvier og karaktersetting. Dette er andre året vi arrangerer Junior Teacher's Seminar, og vi... Les mer
Henriette Aksnes forsvarer fredag 7. februar sin avhandling for ph.d.-graden med tittelen: N-terminal acetyltransferases NatC and NatF: cellular functions and substrates
Jérôme Ruzzin i gruppa for Miljøtoksikologi ved Institutt for biologi har fått tildelt midlar frå Noregs Forskingsråd til forsking på den rolla framandstoff, som legemiddel og miljøgifter, har på utviklinga av metabolsk sjukdom.
For deg som er nysgjerrig på verden, og lurer på hva det egentlig vil si å studere biologi.
BIO-prisene for 2013 ble presentert på BIOs julefest 6. desember 2013.
Fredag 17. januar disputerer Supat Thongjuea for ph.d.-graden.

Sider