Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Fra 1. oktober vil alle studenter ved UiB lettere kunne administrere sine studier på web, og få annen administrativ hjelp på eget fakultet. Økt tilgjengelighet har vært noe av formålet med denne endringen.
Torbjørn Rage Paulsen, PhD-student ved BIO, er førsteforfatter på en artikkel som denne uken ble en av artiklene som omtales av redaktøren i Science.
Hjernen til lakseunger gjennomgår store forandringer når lakseparr utvikles til laksesmolt.
Det nærmer seg den store dagen. Fredag 6. september kommer det internasjonale ekspertpanelet på besøk til oss for å intervjue studenter, undervisere, ledelse og representanter for de som ansetter våre kandidater, om våre planer for bioCEED (Centre of Excellence in Biology Education).
Lure du på kva ein stipendiat i miljøtoksikologi gjere på sånn til dagleg?
Smålaks som får boltre seg mellom planter og steinar vert meir intelligente enn dei som berre ser fire glatte veggar i ein tank.
Kristine Hole disputerer fredag 6. september 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen
Postdoktor Sandra Schöttner og masterstudent Magnus Svendsen Nerheim studerer plastforurensning i havet.
Tveitevannet er kraftig ureina med polyklorerte bifenyl (PCB) Maja Helgheim i Miljøtoksgruppa undersøker miljøtilstanda i Fjøsangervassdraget for å sjå korleis PCB-ureiningane frå Tveitevannet vert teke opp i abbor og korleis situasjonen er i dei andre vatna i vassdraget.
- Å studere biologi er noe for deg med interesse for naturen og realfag, sier biologistudent Thomas Aga Legøy.
Mari Katrine Berg in the Environmental toxicology group has finished her master degree in molecular biology with the thesis "Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) in polar bear (Ursus maritimus) as target receptors for environmental pollutants."
Klarer du å formidle vitenskap på en interessant og forståelig måte? Da bør du være med i Forskningsdagenes kronikk-konkurranse for studenter.
I løpet av få måneder håper norske PatoGen Analyse AS å være på markedet med verktøyet som avslører lakselusas genetiske motstandskraft mot avlusingsmidlene. Det gir fornyet håp for både oppdrettere og miljøvernere.
Institutt for biologi er i finalen til å bli Senter for fremragende utdanning (SFU). – Det er en fjær i hatten til fagmiljøet og til universitetet sier Oddrun Samdal, viserektor for UiB.
Jeppe Kolding peker på et stort problem i norsk lakseoppdrett som ikke nevnes av Fiskeri- og kystminister Berg-Hansen.
Mye av det siste årtiets forskning i marin mikrobiell økologi har fokusert på den store diversiteten som avsløres etter hvert som nye molekylærbiologiske teknikker tas i bruk.
Den innvandrede arten brunskogsnegl (Arion vulgaris) har få naturlige fiender og nå legges grunnlaget for neste års populasjoner.

Sider