Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

We celebrate the 60th anniversary for Watson and Crick's publication of the double helix model for DNA which was published in Nature on April 25th, 1953.
Å finne en tømmerstokk på havbunnen er som å lete etter den berømte nålen i høystakken – men man kan være heldig!
Heliks inviterar alle molekylærbiologistudentar til Allmøte!
Et nytt FRIPRO-prosjekt kan føre til resultater som kan si noe om partnervalg og evolusjon av samarbeid.
Jeppe Kolding har skrevet en artikkel I BTs innsikts felt denne uken (onsdag 10.4).
Frede Thingstad fra forskningsgruppen Marin mikrobiologi er medforfatter på en ny oversiktsartikkel i Nature Geoscience.
Det største problem er at resultatene er så gode at folk kanske vil ikke tro på dem.
14. mars inviterte vi 70 elevar og lærarar frå vidaregåande skule inn på instituttet og laboratoria.
Torbjørn Rage Paulsen, PhD-student ved BIO, er førsteforfatter på en artikkel som denne uken ble en av artiklene som omtales av redaktøren i Science.
En delegasjon fra UiB ledet av rektor Sigmund Grønmo besøkte Makerere University for å feire 25 års samarbeid mellom de to universitetene.
Forskningsrådet står som arrangør for miniseminaret om korleis ein vert påverka av hormonforstyrrande kjemikaliar. Arrangementet er 18. mars ved Norges veterinærhøgskule, Oslo.
Førsteamanuensis Torstein Solhøy er død. Solhøy vil bli dypt savnet ved Institutt for biologi og av venner og kolleger over hele verden.
Plantene spiller en nøkkelrolle i karbonkretsløpet – i fotosyntesen binder de karbon fra atmosfæren og gjør det tilgjengelig for resten av økosystemet. Men hvordan prioriterer plantene å bruke denne livsviktige ressursen? Påvirkes prioriteringene av klima og klimaendringer? Og hvilke implikasjoner har plantenes valg for karbonlagring og biodiversitet?
Persistente organiske miljøgifter (POPar) er i fokus hos ØKOKRIM. Miljøkriminalitet som forureinings- og naturkriminalitet vert etterforska av Miljøkrimavdelinga.
Biologisk karrieredag arrangeres for andre gang 7. februar 2013, kl. 10:00-15:00. Møt bedrifter som ansetter biologer i Høyteknologisenterets fellesområde.
Følgende personer ble overrakt diplom og gavesjekk under BIO-julefesten 7. desember 2012.
Nyere forskning tyder på at det kan være en sammenheng mellom snikende miljøgifter i mat og den eksplosive økningen i metabolske sykdommer, inklusiv type 2 diabetes, som den vestlige verden opplever.
Marc Niere fikk årets pris for beste bidrag til MBInytts nye spalte "Molecule of the Month" for sin artikkel om molekylet Tris, som er en av molekylærbiologenes mest brukte buffersubstanser.

Sider