Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Vil jordas ressurser strekke til når folketallet passerer sju milliarder? Noen eksperter spår sult og sammenbrudd. Andre frykter at det ikke vil bli født nok barn.
Per Johan Jakobsen sier i Direktoratet for naturforvaltning at Et skjellsettende prosjekt skal hjelpe den truede elvemuslingen å overleve.
Fiskeimmunologi har spennende felter som dendrittiske celler og deres rolle innen spesifikk immunitet - et område som var nylig delt Nobel Pris.
I løpet av studietida dagdrøymer ein kanskje om å gjere viktige oppdagingar innan molekylærbiologien som kan ha ringverknadar for vidare forsking. Nokon masterstudentar får resultat som viser seg å byggje opp om ei eller fleire hypotesar som forskingsgruppa jobbar med, og får vere med som medforfattar i artiklar.
Jérôme Ruzzin i Miljøtoksikologigruppa har vore prosjektleiar i dette prosjektet kor ein har sett på samanhengen mellom inntak av feit fisk og insulinresistens hos mus. Resultata er publisert i PLoS ONE.
Mandag 19. september underskrev Universitetet i Bergen og seks andre fastlandsuniversiteter en ny samarbeidsavtale med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).
Leserbrev av Anders Goksøyr, instituttleder, Institutt for biologi og Dag Rune Olsen, dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Leitar etter klimaendringar - Studerer 100 planter
Fredag 9. september åpnet fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen UiBs nye SFI “Sea Lice Research Centre”.
Christoffer Schander og Christiane Todt har spennende forskning resultater i Nature.
Sigurd Olav Stefansson har kommentarer i saken i kyst.no
CGB forsker Hans Tore Rapp har beskrevet den første av de nyoppdagede artene på den arktiske midthavsryggen. Bøstemarken Nicomache lokii er den viktigste nøkkelarten i svovelsuppen 2350 meter under havoverflaten.
Richard Allan Davies i Miljøtoksikologigruppa har fullført mastergrada i molekylærbiologi med oppgåva "The establishment of hybridoma cell lines producing monoclonal antibodies against human and zebrafish steroid and xenobiotic receptor (SXR, NR1I2)". Torsdag 25. august kl 13.30 har han eksamen på N-terminal (520B1) på Molekylærbiologisk institutt. Føredraget er ope for alle.
Genomet til den første av de store kommersielle fiskeartene er nå sekvensert. Resultatet viser at fisken har et helt unikt immunsystem. Funnene er nylig publisert i Nature.
Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) søker direktør med høy faglig og administrativ kompetanse til å lede institusjonens samlede virksomhet.
Granskingsutvalget for redelighet i forskning konkluderer i en kjennelse med at Siri Vike, Stian Nylund og Are Nylund ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen, ikke har opptrådt uredelig.

Sider