Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Kystverket nyttar dei same gamle argumenta for tildekking av ubåtvraket som sist. Då lyt me gjenta dei same gamle motargumenta: Kystverket overvurderer risikomomenta ved heving, og samstundes ignorerer dei viktige faremoment ved tildekking.
Karin Berg in Environmental toxicology will defend her PhD-thesis Tuesday February 22nd. Title of the thesis is "Molecular mechanisms of methylmercury and PCB 153 neurotoxicity studied by a proteomic approach - Brain proteome responses of Atlantic cod (Gadus morhua)".
Forskingsrådet intervjua Fabian Zimmermann og publisert ein nyheits-artikkel om hans arbeid.
Silje Marie Fiskvik Bache i Miljøtoksikologigruppa har fullført mastergrada i molekylærbiologi med oppgåva "Mekanismer for bisfenol A indusert aktivering av human steroid og xenobiotika reseptor (SXR, NR1I2) i HepG2 celler". Torsdag 9. desember kl 11.30 har ho eksamen på N-terminal (520B1) på Molekylærbiologisk institutt. Føredraget er ope for alle.
Marta Eide i Miljøtoksikologigruppa har fullført mastergrada i molekylærbiologi med oppgåva "Kjernereseptorar i sebrafisklever som mål for hormonforstyrrande stoff". Torsdag 9. desember kl 13.30 har ho eksamen på N-terminal (520B1) på Molekylærbiologisk institutt. Føredraget er ope for alle.
Det er ledig ei stilling som stipendiat i miljøtoksikologi for 4 år. Søknadsfrist er 16. desember 2011.
En tangloppe fra tre tusen meters dyp.
(fra På Høyden) Forskere fra UiB har funnet nye arter ved undersjøiske varme kilder nord på den midtatlantiske ryggen. Funnene er publisert i Nature.
’Océans’ på Bergen Int. Filmfestival. Grip sjansen!
Miljøtoksikologigruppa har ledig stilling som avdelingsingeniør i tidsrommet 01.11.2010-31.12.2013. Søknadsfrist er 25. oktober 2010
Helt nye forskningsresultater viser at om laksen får bare èn eneste lus på seg, så skjer det biokjemiske prosesser i fisken, som i teorien kan ha betydning for fiskens mottakelighet for sykdommer.
To tidligere PhD studenter fra BIO har agså vært med på Forsker Grand Prix!
Oppdrettsnæringen på Vestlandet opplever rekordstor massedød på grunn av en laksesykdom som er spredt langs hele kysten. Forskerene vet ikke hvorfor det skjer, og det finnes ingen medisiner som virker.
BIO forsker, Frede Thingstad, ble tildelt den fremst prisen som tildeles norske forskere - Møbiusprisen 2010.
En kombinasjon av fascinasjon og tilfeldigheter har ført til at Bjørn Arild Hatteland i dag jobber som forsker innen biologi.

Sider