Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Nyhet

CET med to bidrag til FN-konferanse

Forskere fra CET skal presentere på to arrangementet ved FNs høynivåforum (HLPF) i New York.

SDGs
Foto/ill.:
UN Photo/Cia Pak

Hovedinnhold

Møt Senter for klima og energi transformasjon (CET) ved FN sitt politiske høynivåforum for bærekraftig utvikling i New York 9-11 Juli. CET-forskere Siddharth Sareen og Jakob Grandin er med i Universitetet i Bergen sin delegasjon, og presenterer på to av forumets sesjoner. Begge arrangementene finner sted på onsdag 11 juli.

Fremmer transformative partnerskap med akademiske institusjoner

CET er medarrangør på en workshop om hvordan institusjoner for høyere utdanning kan inngå i partnerskap med andre samfunnsaktører for å akselerere bærekraftig utvikling, sammen med UN DESA og ledende SDG-orienterte universiteter. CET-forsker og stipendiat Jakob Grandin er en av presentørene på sesjonen, og vil gi eksempler på hvordan CET og UiB har brukt partnerskap med samfunnsaktører som en arbeidsmetode i høyere utdanning og forskning.

– Universiteter har muligheten til å komme med unike bidrag til en bærekraftig transformasjon. Ved UiB og CET gjør vi noen virkelig spennende ting innen design av forskningsprosjekter og universitetskurs som bygger på samarbeid og partnerskap mellom forskere, studenter, og andre aktører i samfunnt. Jeg gleder meg til å diskutere disse initiativene på HLPF, sier Grandin.

Arr. titel:Leveraging innovative partnerships with higher education institutions towards sustainable and resilient societies
Organisatør:Higher Education Sustainability Initiative (HESI)
Dato:               Onsdag 11. Juli
Tidspunkt:10.00  – 11.45 
Plass:      Conference Room 5, FNs hovedkvarter

Arrangement om SDG 7: Bærekraftig energi for alle

CET deltar på en sesjon om bærekraftig energi, organisert av det norske utenriksdepartement. CET-forskere har bidratt til to policy-inspill – ett om forbindelsene mellom energi, fattigdom og ulikhet, og ett om desentralisert fornybar energi. Disse danner kunnskapsbasen for evalueringen av det syvende bærekraftsmålet. På HLPF skal postdoktor Siddharth Sareen presentere nøkkelfunnene fra disse to høringsinnspillene.

– På CET vi jobber tett opp mot spørsmål knyttet til energistyring og vi håper å knne bidra med nyttig kompetanse til HLPF. Vi ser frem til å bidra på måter som kan ha en konstruktiv innvirkning på fremtidige beslutninger, sier Sareen.

Arr. titel:Global Agenda for SDG7 Action
OrganisatørNorwegian Ministry of Foreign Affairs
Dato:Onsdag, 11 Juli
Tidspunkt:18.30  - 20.00 
Plats: Conference Room 5, United Nations Headquarters

Forplikter seg til bærekraftsmålene

CET og UiB har en langvarig forpliktelse til å aktivt arbeide med bærekraftsmålene. CET-direktør Håvard Haarstad viser til forskningssenterets erfaring med å produsere hanldingsbasert kunnskap:

– Vi lever i en tid hvor det er essensielt å heve påvirkningsgraden til forskning og høyere utdannelse. Forskerne bør i størst mulig grad utnytte muligheter til dialog med beslutningstakere og praktikere. Derfor er HLPF en svært viktig arena. Denne typen dialog er sentral for hva vi prøver å oppnå ved CET.

UiB sin delegasjonen ledes av viserektor for globale forbindelser Annelin Eriksen og består av professor Edvard Hvidling, UiBs energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa, seniorrådgiver Sverre Ole Drønen, postdoktor Siddharth Sareen og stipendiat Jakob Grandin.

Les mer om CETS engasjement i SDGs og HLPF HER.

Ta gjerne kontakt Jakob Grandin og/eller Siddharth Sareen.