Hjem

Utdanning

Masteremne

Grafisk databehandling

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei grundig innføring i grafisk databehandling, og grafiske brukargrensesnitt. Det omhandlar: grafiske maskinerkitekturar, geometriske transformasjonar, flate- og volumvisualisering, design og implementasjon av grafiske brukargrensesnitt.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført INF251 skal ein student ha tilegna seg følgjande læringsutbyte:

 • gjengi grunnleggjande prinsipp innan grafisk databehandling
 • skilje mellom dei vanlegaste formane for modellering
 • gjennomføre ein geometrisk affin transformasjon
 • diskutere lysinteraksjonar vha. ein 3D scene
 • diskutere forskjellige aspekt rundt farger i grafisk databehandling
 • forklare dei ulike stega i framsyningsprosessen i datagrafikk (viewing pipeline)
 • anvende prinsippa for teksturering innan grafisk databehandling
 • bruke OpenGL for grafisk programmering (eller ein samanliknbar API)

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Anbefalte forkunnskaper: INF250. Bygger på INF102. En solid bakgrunn i (objekt-orientert) programmering, bestående av både teoretisk og praktisk kunnskap er nødvendig. Det anbefales at du har erfaring med C/C++ forut for dette kurset.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

3 timer skriftleg eksamen. Eksamen kan foregå digitalt (på datamaskin). Se meir informasjon på: www.uib.no/digitaleksamen.

Tillatne hjelpemiddel: Alle kalkulatorer tillatt, i samsvar med fakultetets reglar.

Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren.

Dersom det er færre enn 20 deltakarar kan det bli munnleg eksamen.

Ingen lovlege hjelpemiddel på munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

I291: 10 SP, INF211: 10 SP

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev. studierettleiar på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Trekkfrist
  09.02.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen