Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Opptak ved MN-fakultetet

På MN-fakultetet kan du velje mellom mange ulike studieprogram på bachelor- og masternivå. Det er også mogleg å bytte bachelorprogram undervegs. Når du har fullført ei grad kan du søke om posttstudierett.