Home
The Collaboratory
Join our team!

Coordinator positions for student-led course and conference

Are you a student and want to work with a student-led conference or course in Sustainable Innovation at UiB? Apply before 07.11.2021 and join our team at UiB Collaboratory!

Collaborative futures
Photo:
Jakob Grandin

Main content

A version in English will be published shortly. Brenner du for bærekraft, innovasjon og utdanning? Vi leter etter engasjerte studenter til å videreutvikle og lede et tverrfaglig emne i Bærekraftig innovasjon og en internasjonal studentkonferanse. Ved UiB Collaboratory lyses det nå ut opp til fire stillinger som studentkoordinatorer. UiB Collaboratory er en plattform for samarbeid mellom forskere og studenter som er knyttet til Senter for klima- og energiomstilling (CET) ved Universitetet i Bergen.

Koordinatorer for emnet Bærekraftig innovasjon

Universitetet i Bergen (UiB) har etablert et nytt tverrfaglig emne i Bærekraftig innovasjon. Emnet organiseres gjennom en studentdrevet samarbeidsmodell, og i den forbindelse lyser vi ut to stillinger som koordinatorer for emnet. Arbeidet innebærer – i samarbeid med en kollega, tverrfaglig akademisk komité og emneansvarlig – å utvikle, planlegge, administrere, gjennomføre og evaluere UiBs emne i Bærekraftig innovasjon. 

Emnet i Bærekraftig innovasjon er på 10 studiepoeng på bachelornivå og tilbys våren 2022. Faget består av en teoretisk del med gjennomgang av bærekraftsprinsipp og innovasjonsmetoder, samt en praktisk del der studentene jobber i tverrfaglige grupper med praktiske eksempel fra samfunnsaktører. 

Les hele stillingsutlysningen her: Koordinatorer for emnet CET201 Sustainable Innovation

Konferansekoordinatorer

Universitetet i Bergen (UiB) gjennomfører årlig studentkonferansen «Bergen International Student Conference (BISC)». Neste konferanse arrangeres i slutten av mars 2022, og vi lyser i den forbindelse ut to stillinger som konferansekoordinator. Arbeidet går ut på, sammen med en kollega, å planlegge, organisere og gjennomføre konferansen. Konferansen vil være bygget opp som en forskningskonferanse, og inviterer inn studenter fra nordiske universitetsmiljøer til å presentere sine prosjekter (for eksempel bachelor- og masteroppgaver, prosjektskisser og –ideer) for andre studenter og forskere. Konferansekoordinatorene vil blant annet ha ansvar for å organisere studentkonferansen ved UiB i 2022, rekruttere frivillige og deltakere, lage program for konferansen og å oppdatere hjemmesider og sosiale medier. Konferansen 2022 vil kombinere digitale og fysiske aktiviteter.

Les hele stillingsutlysningen her: Konferansekoordinator BISC 2022

Høres dette ut som noe for deg?

Send søknad med CV, vitnemål og attester til Jakob Grandin på e-post jakob.grandin(at)uib.no senest 07.11.2021. Dersom du ønsker å søke på flere av stillingene, vennligst spesifiser hvilken stilling du er mest interessert i.

Har du spørsmål? Ta kontakt med koordinator for UiB Collaboratory Jakob Grandin (40517907), jakob.grandin(at)uib.no.