Home
Bergen Energy Lab (BEL)
Webinar

NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse

I langsiktig kraftmarkedsanalyse vurderer NVE utviklingen i kraftmarked frem mot 2040, for Norge, Norden og Europa.

header
Photo:
Colourbox.com / upper left: #103629, #20375, lower left: Tomasz Zajda Virrage Images Inc, #871

Main content

This webinar will be in Norwegian

 

Silje Jelsness fra NVE vil presentere rapporten 'Langsiktige kraftmarkedsanalyse'. Se opptak av webinaret her!

 

Abstrakt
I langsiktig kraftmarkedsanalyse vurderer NVE utviklingen i kraftmarked frem mot 2040, for Norge, Norden og Europa. I deres basisbane øker den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge svakt frem mot 2040. Dette er hovedsakelig som følge av økte priser på gass og CO2-kvoter gjennom analyseperioden. Forbruksøkning og endret produksjonssammensetning preger også prisutviklingen fremover. Kullkraft fases ut i Europa og erstattes av sol- og vindkraft. Mindre fleksibel kraftproduksjon skaper behov for nye kilder til fleksibilitet, som batterier, hydrogen og fleksibelt forbruk fra husholdninger og næringsbygg. - NVE

Link til rapporten: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_37.pdf
Spørsmål og svar: https://www.nve.no/energiforsyning/kraftmarkedsdata-og-analyser/langsikt...

Værrapport fra NVE: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/sammenhengende-vaer-i-nor...

 

Innlederen

Silje Tellervo Jelsness er samfunnsøkonom fra UiO. Leverte masteroppgaven i 2019 og startet å jobbe i NVE i august samme år.  Har hovedsakelig jobbet med modell- og analysearbeid, og var med på å utarbeide Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2020.

 

Retningslinjer for våre webinar:

  • Link til å delta her
  • 'dørene åpner' kl 12:00. Fra 12:00-12:15 vil du kunne introdusere deg selv og bli introdusert til de andre deltagerne
  • Vennligst hold deg selv 'muted' etter kl 12:15 og når du ikke snakker for å ikke forstyrre de andre deltagerne.
  • Hvis du har en kommentar eller et spørsmål, skriv dette i chatten så vil moderatoren gi deg ordet når det er din tur. Husk å trykke 'unmute'!