Home
Bergen Energy Lab (BEL)
Webinar

Stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Sigrid Eskeland Schütz, UiB, Benedicte Stålelsen Nilsen, BKK og Johannes Magnus, Bergen Næringsråd vil dele sine kommentarere til Stortingsmeldingen om verdiskaping fra norske energiressurser og havvindveilederen

header
Photo:
Colourbox.com / upper left: #103629, #20375, lower left: Tomasz Zajda Virrage Images Inc, #871

Main content

This webinar will be in Norwegian.

Vi arrangerer et ekstra lunsjmøte den 15 juni 2021. Innlederene vil dele sine kommentarer til Stortingsmeldingen om verdiskaping fra norske energiressurser og havvindveilederen som blir offentliggjort 11 juni. Det vil være kommentarer fra:

  • Sigrid Eskeland Schütz, UiB
  • Benedicte Stålelsen Nilsen, BKK
  • Johannes Magnus, Bergen Næringsråd

Etter kommentarene fra innlederne, åpner vi for spørsmål. Vi vil gjerne oppfordre dere som publikum å ta en aktiv del i spørsmålrunden, og ønsker gjerne å høre deres spørsmål/kommentarer også. 

Mer informasjon om stortingsmeldingen kan finnes her, og sendingen hvor den blir lagt frem kan sees her