Home
Section for Elderly Medicine, Social Pharmacy and Interprofessional Workplace Learning (FEST)
Utdanningspris | Samfunnsfarmasi

Samfunnsfarmasi vant utdanningspris

Det medisinske fakultet har delt ut utdanningspriser, og den gjeveste prisen gikk til Samfunnsfarmasi.

Reidun Kjome og Lone Holst
Reidun Kjome og Lone Holst
Photo:
Privat

Main content

Undervisningsgruppe i Samfunnsfarmasi er tildelt en utdanningspris fra Det medisinske fakultet for deres arbeid med nye undervisnings- og vurderingsformer. FEST gratulerer og gleder seg til å feire, når vi igjen kan være sammen.

Ansvarlige er Lone Holst og Reidun Lisbet Skeide Kjome. Gratulerer så mye! 

Prisen utdeles for arbeid som er gjort med fornyelse av undervisnings- og vurderingsformer i samfunnsfarmasi. Gruppen har drevet kompetanseheving innen pedagogikk, og aktivt søkt midler for å utvikle undervisningen.

Oppnådde resultater er:
1. Mer studentaktiv læring, særlig med TBL, og «lagkonkurranser» som del av undervisningen.
2. Bedre samsvar mellom LUB og undervisningsformer. Yrkesutøvere som undervisere. Brukerrepresentant i undervisningen. Øving i kundekommunikasjon med skuespillere i
lånt apotek.
3. Bedre samsvar mellom LUB og vurderingsformer. Mer formativ vurdering – mindre summativ. Mappevurdering. Erstattet skoleeksamen med 7-stasjons OSKE, synkront med UiT og Nord.

I tillegg til Lone og Reidun er også Hilde Erdal, Hilde Rakvaag, Ole-Johan Juvik, Gia Thanh Tran og Ane Erdal medarbeidere innen samfunnsfarmasi, og skal ha sin del av æren. Gratulerer igjen!