Home
Centre for Geobiology

Overingeniør Siv Hjorth Dundas

Siv Hjorth Dundas er tilknyttet Teknisk faggruppe, lab, og Senter for Geobiologi. Hennes hovedansvarsområde er driften av ICPlaboratoriet.

Photo:
GEO

Main content

Article taken from Geoviten-ekstern


Laboratoriet består av tre ICP instrumenter (massespektrometri og emmisjonspektroskopi) som utfyller hverandre svært godt. Laboratoriet er også utstyrt med to laser ablasjons instrumenter.

Siv har bakgrunn innen analytisk kjemi og har arbeidet mange år med ulike atomspektroskopiske teknikker. Hun synes arbeidet i laboratoriet ved Instituttet/Senter for Geobiologi, er svært spennende og utfordrende.

Laboratoriet brukes i hovedsak av instituttets ansatte og studenter, men der er også svært ofte besøk fra andre deler av universitetet. Gjesteforskere fra inn og utland er der også mange av. En viktig del av Sivs arbeid er å hjelpe og veilede brukerne slik at analyseresultatene de produserer blir så gode som mulig.

Det gjøres også et kontinuerlig arbeid for å bedre kvalitetsrutinene ved laboratoriet. De fleste som bruker laboratoriet har erfaring fra andre miljøer og det oppstår ofte spennende diskusjoner om hvordan analytiske og driftsmessige utfordringer kan løses. Dette er viktige bidrag til Siv i arbeidet med å videreutvikle laboratoriet. Mange spennende prosjekter er til enhver tid i arbeid, dette gjør arbeidet variert og interessant.

Et av prosjektene Siv har arbeidet med i høst er analyse av tannemalje. Prosjektet gjennomføres sammen med Alexis Dolphin, Department of Anthropology, The University of Western Ontario og Helene Meyer Tvinnereim, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen. Sporelementer analyseres i ulike soner av emaljen med LA-ICP-MS. Deretter blir områdene som er abladert, pulverisert og løst i syre. Væskefraksjonene analyseres så med ICP-MS med hensyn på de samme sporelementene. På denne måten kan eksakt samme område i tannemaljen analyseres med to ulike analysemetoder, noe som utgjør et viktig redskap ved metodeutvikling og kvalitetskontroll. Siv presenterte posteren "Comparison of Laser Ablation and Solution ICP-MS Trace Element Analysis of Human Tooth Enamel" med foreløpige resultater fra prosjektet ved 2010 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry i Florida i januar.

Innimellom alle pågående prosjekter prøver Siv også å gjøre eget arbeid, spesielt innenfor videreutvikling/ utvikling av etablerte og nye analysemetoder. Et annet ansvarsområde for Siv er å sørge for at alt fungerer godt i ICPlaboratoriet, slik at forskerne trives og kan arbeide så effektivt som mulig.

Siv er i ferd med å bli godkjent som teknisk bedømmer innen fagområde P12 (kjemi) for Norsk Akkreditering. Dette er et arbeid Siv ser frem til å komme i gang med og hun håper arbeidet vil gi øket kompetanse innen kvalitetssikring, noe som vil bli positivt for laboratoriet vårt.