Home
Centre for Geobiology

Eit vindauge i havet

(fra UiB Aktuelt) Eit nytt havobservatorium på havbotnen i Norskehavet vil gje forskarane sanntidsdata rett inn på kontoret. Observatoriet kan fylle kunnskapsgap om havet for fleire fagdisiplinar.

Main content

av Gudrun Sylte

Noen CGB forsker er med i prosjekt.

les mer.