Home
Centre for Geobiology
News

Testing the fossil record

Researcher Bjarte Hannisdal at GEO and the Centre for Geobiology is a co-author on a new paper in Nature Communications that questions the way we think about the fossil record.

The fossil record is our most important source of knowledge about the history of life on Earth. But does this incomplete record give an accurate picture of the evolution of life? Charles Darwin himself devoted an entire chapter of his book On the Origin of Species to emphasise the incompleteness of the geological record, which has worried scientists ever since. Palaeontologists have therefore come up with methods for trying to correct for the biases in the fossil record. 

The new study suggests, however, that some of these methods may be misleading, and might give a false picture of the history of life. Scientists at the universities of Leeds, Bristol, and Bergen have analysed the rock and fossil records of Great Britain, which has been meticulously studied by geologists for more than 200 years. Their results suggest that some geological factors, such as the number of formations, cannot be considered independent measures of bias, and should not be used to “correct” the fossil record. 

These findings have implications for our understanding of the fossil record. Although fossils clearly capture a biological signal that helps us understand the history of life on Earth, this history is closely intertwined with geological changes. Instead of trying to “filter out” the geological factors, biology and geology should be viewed as coupled components of an evolving system. 

UiB news feature:
http://www.uib.no/en/news/80703/testing-fossil-record

University of Bristol news feature:
http://www.bristol.ac.uk/news/2014/september/fossil-record.html

Paper:
‘Disentangling rock record bias and common-cause from redundancy in the British fossil record' by Alexander M. Dunhill, Bjarte Hannisdal, and Michael J. Benton in Nature Communications, 5:4818 (doi: 10.1038/ncomms5818)

Link to paper:
http://www.nature.com/ncomms/2014/140904/ncomms5818/full/ncomms5818.html


_______________________________________________________________

På norsk:

Forsker Bjarte Hannisdal ved Institutt for geovitenskap og Senter for geobiologi er medforfatter på en ny artikkel i Nature Communications som utfordrer måten vi tenker rundt fossilrekken.

Fossiler er vår viktigste kilde til kunnskap om fortidens livsformer. Men gir fossilrekken et riktig bilde på livets historie og utvikling? Selveste Charles Darwin viet et helt kapittel av boken Om artenes opprinnelse til å understreke hvor mangelfull den geologiske lagrekken er. Paleontologer har derfor utviklet ulike metoder for å prøve å korrigere fossilrekken for slike mangler.

Den nye artikkelen antyder derimot at noen av disse metodene kan være misvisende og kan gi et feil bilde av livets historie. Forskere ved Leeds, Bristol og Bergen har analysert den geologiske lagrekken og tilhørende fossilrekken i Storbritannia, som har blitt grundig dokumentert gjennom mer enn 200 år. Resultatene viser at en del geologiske faktorer, som antall formasjoner, ikke kan anses som uavhengige av endringer i fossilinnholdet, og bør derfor ikke brukes til å “korrigere” fossilrekken.

Disse funnene har konsekvenser for vår forståelse av fossilrekken. Den inneholder et biologisk signal som hjelper oss å forstå hvordan livet på jorden har utviklet seg. Men denne utviklingen er tett sammenvevd med geologiske endringer. I stedet for å prøve å “luke vekk” det geologiske aspektet bør vi se på biologi og geologi som komponenter i et system som er i stadig utvikling.

UiB Aktuelt:
http://www.uib.no/aktuelt/80631/tar-fossilene-på-alvor

University of Bristol nyhetssak:
http://www.bristol.ac.uk/news/2014/september/fossil-record.html

Artikkel:

'Disentangling rock record bias and common-cause from redundancy in the British fossil record' by Alexander M. Dunhill, Bjarte Hannisdal, and Michael J. Benton in Nature Communications, 5:4818 (doi: 10.1038/ncomms5818)

Lenke til artikkelen:
http://www.nature.com/ncomms/2014/140904/ncomms5818/full/ncomms5818.html

Illustrasjon:
Geologisk kart over Storbritannia som viser sedimentære bergarter som strekker seg 550 millioner år tilbake i tid. [British Geological Survey/AM Dunhill]