Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Utenlandsopphold

Europeisk samarbeid om smerteforskning for personer med demens

Ph.d.-kandidat Ane Erdal har fått utvidet kunnskap og knyttet nye kontakter under sitt utenlandsopphold.

Main content

Prosjektet mitt har som mål å undersøke om en individuelt tilpasset økning i smertebehandling kan redusere symptomer på depresjon hos pasienter med demens. Som del av et forskningsmiljø med flere nære samarbeidspartnere ved andre europeiske universiteter, ønsket jeg å benytte muligheten til å gjennomføre en studietur mot slutten av min stipendiatperiode både for å orientere meg om pågående forskning og for å knytte kontakter som jeg håper å ta med meg i videre samarbeid som postdoktor.

Jeg valgte å besøke to ulike universiteter. Først hadde jeg et fire ukers opphold i Frankrike i mars-april, nærmere bestemt i Clermont-Ferrand ved Université Clermont Auvergne. Professor Gisèle Pickering leder en forskergruppe ved Centre de Pharmacologie Clinique. Hun spesialiserer seg på smerte og smertebehandling, og er blant annet interessert i smerte hos eldre og personer med demens, nevropatisk smerte, og har ledet flere randomiserte kontrollerte studier som undersøker effekten av ulike analgetika i ulike pasientgrupper.

Senteret er tilknyttet et forskningssykehjem og smerteklinikken på universitetssykehuset, og huser i tillegg et laboratorium med utstyr for å teste blant annet eksperimentelt påført smerte og kognitiv funksjon i tilknytning til legemiddelbruk. Mitt doktorgradsprosjekt var en randomisert placebokontrollert studie av smertebehandling hos personer med demens i sykehjem. Det var derfor svært lærerikt å få besøke senteret, og i tillegg få en innføring i de pågående og fremtidige prosjekter ved denne enheten.

På smertelaboratoriet fikk jeg demonstrert instrumenter som måler terskel for oppfattelse av stimulus og stimulusendring, smerteterskel og smertetoleranse for elektrisk smertestimulus, varme- og kuldestimuli og trykk. Det var en veldig nyttig erfaring å ha kjent på kroppen noen av de ulike metodene som er i bruk for å teste endringer i smerteopplevelse, og dette har gitt en helt ny forståelse av litteraturen der jeg tidligere kun har lest korte metodebeskrivelser i ulike artikler.

Fordi vi ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin også er interessert i videre forskning på effekt og sikkerhet av smertestillende legemidler hos personer med demens, håper vi at dette besøket vil resultere i et videre samarbeid mellom våre institusjoner. Sammen med professor Bettina Husebø, som er min hovedveileder, gjennomførte jeg også i denne perioden møter på Skype med professor Clive Ballard ved University of Exeter for å planlegge en felles artikkel der data fra mitt doktorgradsprosjekt skal inngå. Gjennom denne artikkelen ønsker vi å sette fokus på vårt felles interesseområde som er effekt og sikkerhet av behandling med opioidanalgetika hos personer med demens.

Etter oppholdet i Clermont-Ferrand reiste jeg videre til King’s College London for et kort besøk i juni. Flere av mine medforfattere er tilknyttet King’s College, og professor Dag Årsland som er en av mine medveiledere ble i 2016 leder for Old Age Psychiatry ved Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience. I forbindelse med mitt besøk fikk jeg anledning til å møte meget kompetente forskere ved Cicely Saunders Institute of Palliative Care. Selv om mitt prosjekt ikke direkte dreier seg om palliativ behandling, har vi også overlappende interesseområder blant annet når det gjelder bruk av opioidanalgetika hos personer med demens. Gjennom dette møtet fikk jeg dessuten utvidet min kunnskap om relevante pågående prosjekter ved instituttet, for eksempel innen symptomvurdering og oppfølging av personer med demens, samt muligheter for registerforskning på legemiddelbruk i Storbritannia.

I tillegg til at det har vært lærerikt å få se hva som er i utvikling i eksterne fagmiljø, har jeg opplevd å bli mottatt med stor interesse for mitt eget prosjekt, og fått konkrete innspill på hvilken betydning dette kan få for klinisk praksis og videre kunnskapsutvikling. Rett og slett et skikkelig motivasjonsboost midt i innspurten med artikler og avhandling, kombinert med en kjærkommen avveksling fra kontormiljøet. Clermont-Ferrand ligger midt i et mektig vulkansk landskap, og byens mest kjente landemerke er katedralen som er bygget i svart vulkansk stein. Auvergne-regionen er også kjent for sin Saint Nectaire, Bleu d’Auvergne og saucisson sec, alle meget velsmakende. Ikke minst var det en bonus å kunne reise fra rekordregn i Bergen til hetebølge i London – det gjorde godt for en stipendiat i innspurtsmodus, med døgnrytmeforstyrrelse og dårlig D-vitaminstatus. Tid til litt sightseeing ble det også, både rundt Tower of London og fra bussgalleriet. Jeg er veldig takknemlig for den varme velkomsten jeg har fått ved både Université Clermont Auvergne og King’s College, og for at NAFALM har gitt meg muligheten til å reise og utvide min faglige horisont!