Home
University Director´s Office

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Prosjekt

Bedre HR i forskning

EU-kommisjonen tildelte i desember 2019 Universitetet i Bergen statusen «HR Excellence in Research». Bedre HR i forskning skal styrke forskningskvaliteten, fremme forskernes karriere og gjøre våre forskningsmiljøer mer konkurransedyktige.

Main content

UiB har kartlagt dagens situasjon og planlagt en rekke tiltak for å kunne tilby bedre HR i forskning. Tiltakene bygger på prinsippene i «European Charter & Code for Researchers», og prosessen følger EU-kommisjonens opplegg for HR-strategi for forskere (HRS4R).

UiB har oppnådd statusen «HR Excellence in Research»

UiB har oppnådd statusen «HR Excellence in Research»

Photo:
EURAXESS

Dokumentasjonen er lagt ut på den engelske nettsiden for prosjektet

Fremdriftsplan for prosjektet

Vår 2017Etablerte prosjektorganisasjon
Høst 2017UiB sluttet seg til Charter & Code-prinsippene
Vår 2018Avviksanalyse og workshops 
Vår 2019Handlingsplan for implementering av Charter & Code
Høst 2019Søknadsfrist for "HR Excellence in Research"

Styringsgruppe for prosjektet

Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør (leder)
Margareth Hagen,  prorektor
Sonja Irene Dyrkorn, HR-direktør
Vibeke Kyrkjebø Irgan, leder av BOA-teamet
Odd André Karlsen, førsteamanuensis (matnat)
Agnes Camilla Bernt, professor (jus)
Magnus Hoem Iversen, postdoktor (SV)
Magdalena Keindl, stipendiat (med)