Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NYHETER | FORSKNING

Oppnevnt i to ekspertutvalg

Førsteamanuensis Astrid Louise Grasdal skal i høst gi ekspertråd til både Arbeids- og sosialdepartementet og Helsedirektoratet.

Illustrasjon helse
Photo:
Colourbox

Main content

Førsteamanuensis Astrid Louise Grasdal går en travel høst i møte. Hun er oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet til å delta i en ekspertgruppe som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesten i Norge. Grasdal representerer den samfunnsøkonomiske kompetansen i ekspertgruppen.

Ekspertgruppen skal levere sin anbefaling innen 1. mai 2018. 

– Bedriftshelsetjenesten har vært et viktig virkemiddel i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, men er omfattende og ressurskrevende for virksomhetene. Derfor vil jeg sette ned en uavhengig ekspertgruppe for å gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesten, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

I tillegg er Grasdal medlem i det nylig etablerte nasjonale fagrådet for arbeid og helse, oppnevnt av Helsedirektoratet i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet. Fagrådet har som rolle å styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse. Rådet er oppnevnt for 2017 - 2020.

Grasdal er fornøyd med å kunne delta i diskusjoner om helserelaterte spørsmål.

– Dette er en god anledning til å diskutere viktige saker og samarbeide med dyktige folk, sier Grasdal.