Home
Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kva er bachelor?

Å ta ein bachelorgrad brukar du vanlegvis tre år på. Du kan begynne på ein bachelor med fullført videregående skule.

Bachelorstudent på lesesalen
BACHELOR: På UiB kan bachelorstudenter ofte velge å sette sammen studiene slik at de får en kompetanse ingen andre har.
Photo:
Emil Breistein

Main content

På Universitetet i Bergen (UiB) tilbyr vi rundt 75 ulike bachelor­program, innanfor alle fagområde.

Kva er bachelor?

 • Bachelorprogramma er som regel treårige.
 • Du kan søkje om opptak til bachelorstudium på grunnlag av fullført vidaregåande skole.
 • Ein bachelor gir deg god grunnleggande kjennskap til eitt eller fleire fagområde.
 • Består som oftast av 180 studiepoeng (Eit år med fulltidsstudium gir 60 studiepoeng).
 • Etter ein bachelorgrad kan du vanlegvis ta ein toårig master.
 • Du søker opptak til dei fleste bachelorane i Samordna opptak.

Korleis veljer eg?

  Ein bachelor gir deg god grunnleggande kjennskap til eitt eller fleire fagområde.

  Nokre av studieprogramma er fastlagde løp, men mange av ­dei har også eit heilt år «valfrie emne» der du sjølv ­avgjer kva du ønsker å lære meir om. 

   Du kan for eksempel ta økonomiemne i kunsthistorieutdanninga di om du vurderer ein karriere innanfor kultur­administrasjon.

   På denne måten kan du få en kompetanse ingen andre har.

   Dersom du har begynt på eit studieprogram, men finn ut at du ønsker å byte til noko anna, er intern overgang mogeleg på dei mange studieprogram.