Home
Geochemistry & Geobiology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ultrasakte spreiingsryggar

Danninga og deira evolusjon

Main content

Havbotnskorpa dekker tilnærma 70% av flata på vår planet, men den er likevel lite utforska. Utvikling innanfor havbotnteknologi, slik som nye sonar system for kartlegging og «remotely operated vehicles» (ROV) som har moglegheit til å samle inn prøvar på 3000 m djup, gjer det no mogleg å studera prosessane som er årsaka til danninga av havbotnskorpe ved midthavryggar.

I vår forskingsgruppe spesialiserer me oss på ultrasakte (spreiingsrate under 20 mm/år) ved dei arktiske midthavryggane i Norske-Grønlandshavet. Spreiingsryggsystemet i Arktis består av fleire midthavsryggar med ulik grad av vulkansk aktivitet, noko som gjer det mogleg å studera samspelet mellom vulkansime og tektonisk aktivitet.

For å oppnå dette brukar me detaljerte kart generert av autonome undervann fartøy (AUV) og analysar av basalt samla inn ved bruk av ROV. Dette gjer me for å undersøkje alder, hovud- og sporelement geokjemi og forholdet mellom radiogene isotopar, og dette arbeidet vært utført ved Bergen Geoanalytiske Facility.

Forskinga vært utført under Arbeidspakke 1 under K.G. Jebsen-senter for Dyphavsforskning, «Skorpedannelse ved ultralave spredningshastigheter».