Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Lofoten

Dette mener nordmenn om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen

Flere ønsker vern enn utvinning i Lofoten og Vesterålen, dette gjelder særlig i Nord-Norge.

Main content

Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen har undersøkt nordmenns holdninger til fortsatt oljeutvinning, generelt og i Lofoten-Vesterålen. Medborgerpanelet er en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger om viktige samfunnstema. Deltakerne representerer et tverrsnitt av den norske befolkningen.

Funnene ble lagt fram på konferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

Panelet har siden høsten 2014 blitt spurt om hvorvidt Norge bør tillate olje- og gassutvinning i områdene ved Lofoten og Vesterålen. Fra årsskiftet 2016-2017 har prosentandelen som ønsker vern økt.

Spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Vi bør ikke tillate olje- og gassutvinning i området ved Lofoten og Vesterålen
Foto/ill.:
Norsk medborgerpanel, UiB

Nord-Norge mest for vern

Medborgerpanelets funn viser at det er Nord-Norge som er mest interessert i vern av disse områdene, der hele 7 av 10 innbyggere ønsker å verne heller enn utvinne. Trøndere og Oslo/Akerhus er like bak.

Hvor bor de som er mest interessert i vern?
Foto/ill.:
Norsk medborgerpanel, UiB

I andre spørsmål om klima ligger nordlendinger omtrent på samme nivå som resten av landet, men når det gjelder olje skiller de seg ut. I Nord-Norge er det også en forskjell innad i fylkene. Innbyggere i Finnmark er mer positive til utvinning enn de fra Nordland, men det er ikke nok respondenter til å si at forskjellen er signifikant.

Unge mest interessert i å verne

Funnene viser at selv om spørsmålet om hva som veier tyngst av miljøinteresser eller vekst gjennom industriutbygging fordeler seg ganske likt i befolkningen generelt, så er det forskjeller når man skiller tallene på alder og utdanningsnivå.

Hva er viktigst: Miljøinteresser eller vekst gjennom industriutbygging?
Foto/ill.:
Norsk medborgerpanel, UiB

Holdninger til oljeutvinning generelt, fordelt på alder:

Fordelt på alder: Miljøinteresser eller vekst gjennom industriutbygging?
Foto/ill.:
Norsk medborgerpanel, UiB

Holdninger til oljeutvinning generelt, fordelt på utdanningsnivå:

Fordelt på utdanningsnivå: Miljøinteresser eller vekst gjennom industriutbygging?
Foto/ill.:
Norsk medborgerpanel, UiB

Vestlendingene mest positiv til vekst eller status quo

Panelet ble også spurt hvilket av følgende svaralternativer om norsk olje- og gassnæring som ligger nærmest deres syn:

  1. Om 20 til 30 år bør næringen være størst mulig. Vi bør åpne opp nye leteområder og om mulig legge til rette for at næringen vokser.
  2. Om 20 til 30 år bør næringen være like stor som i dag. Vi bør ta miljøhensyn slik som i dag, åpne opp nye leteområder der det er forsvarlig og stimulere til at næringen.
  3. Om 20 til 30 år bør næringen være mindre enn i dag. Vi bør derfor ikke åpne opp nye områder og leting tillates kun i områder hvor det allerede er aktivitet.
  4. Om 20 til 30 år bør næringen være betydelig mindre enn i dag. Vi bør derfor ikke tillate leting etter nye ressurser, og vi tillater kun produksjon på eksisterende felt frem til de er tømt.
  5. Om 20 til 30 år bør næringen være avviklet. Vi bør derfor ikke tillate leting etter nye ressurser. Produksjonen på eksisterende felt må reduseres betydelig innen 5 år og feltene stenges ned i løpet av tidsperioden.

Like over halvparten av den norske befolkning synes at petroleumsnæringen enten mer eller mindre bør redusere sin aktivitet eller avvikles. 

Like over halvpartenden norske befolkning synes at petroleumsnæringen enten mer eller mindre bør redusere sin aktivitet eller avvikles.
Foto/ill.:
Norsk medborgerpanel, UiB

Når man ser svarene til medborgerpanelet fordelt på regioner, ser man at støtten for vekst og status quo for norsk olje- og gassnæring er minst i Nord-Norge og Oslo/Akershus. Vestlandet er derimot den ene regionen der støtten for vekst og status quo er større enn motstanden.

Mening om fremtidens olje- og gassnæring i Norge, fordelt på region
Foto/ill.:
Norsk medborgerpanel, UiB