Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Elbiler til lading

Dette mener nordmenn om elbiler

Nordmenns holdninger til el-bil er blitt undersøkt. Alder, kjønn og regionene skaper de sterkeste skillelinjene.

Main content

Tallet på norskregisterte elbiler har økt de siste årene. Ved slutten av 2017 var over 140 000 elbiler på norske veier, i følge Norsk elbilforening. Regjeringen gir elbileiere flere fordeler, for eksempel skatte- og avgiftsfritak.

Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen har undersøkt nordmenns holdninger til elbiler. Medborgerpanelet er en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger om viktige samfunnstema. Deltakerne representerer et tverrsnitt av den norske befolkningen.

Funnene ble lagt fram på konferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

De aller fleste nordmenn, 66 prosent, har en positiv holdning til el-biler. 18 posent stiller seg nøytrale, mens 16 prosent av deltagerne har en negativ holdning.  

Hvor positiv eller negativ er din oppfatning om elbiler, rent generelt?
Photo:
Medborgerpanelet, UiB

Nord-Norge mest skeptisk

Medborgerpanelets funn tyder på at Vestlandet, Sørlandet og Oslo/Akershus-regionene er de som er mest positive til el-biler. Nord-Norge skiller seg noe ut med sine 57 prosent elbil-entusiaster. Her er to av åtte negative til el-biler. 

Slik fordeler svarene seg på regionene i Norge.

Svarene fordelt på regionene i Norge.
Photo:
Medborgerpanelet, UiB

Ungdom mest positive

Holdninger fordelt på alder:

Holdninger fordelt på alder.
Photo:
Medborgerpanelet, UiB

77 prosent av de unge nordmennene (18 til 29 år) i undersøkelsen er mer positive enn de eldre, viser tallene. Kvinner er mer positivt innstilt enn menn. 

Holdningene fordelt på kjønn:

Holdninger fordelt på kjønn.
Photo:
Medborgerpanelet, UiB

Slutt på fossil bil fra 2025

Partiene på Stortinget diskuterer nå et forslag om at alle nye personbiler fra 2025 skal være elektriske eller bruke hydrogen. Blir forslaget vedtatt, vil man ikke kunne kjøpe nye bensin- eller dieselbiler fra 2025 av. Hvilket utsagn er nærmest ditt syn, har Medborgerpanelet spurt sine deltagere.

Orange: Kun el-biler og hydrogen-biler skal være tillatt. Grønn: Dieselbiler skal være tillatt
Photo:
Medborgerpanelet, UiB

Orange: Kun el-biler og hydrogen-biler skal være tillatt. Grønn: Dieselbiler skal være tillatt. Alle data fra Norsk Medborgerpanel. Data er vektet.

Medborgerpanelet har også undersøkt hvordan nordmenn stiller seg forslaget med tanke på hvordan de stemmer politisk. Velgerne til Miljøpartiet De Grønne er mest positive til forslaget om å fase ut fossildrevne personbiler. Fremskrittspartiets velgere er mest mot.  Slik fortoner holdningene til bilparken seg, fordelt på velgernes partilknytting (2013).

Slik er holdningene til bilparken fordelt på velgernes partilknytting (2013).
Photo:
Medborgerpanelet, UiB

Hvilken holdning man har til privatbilismen speiles av hvor man bor. Befolkningen i kommuner med mange innbyggere er mer positiv til å fase ut fossilbiler enn befolkningen i tynt befolkede kommuner.

Hvilken holdning man har til privatbilismen speiles av hvor man bor. Befolkningen i kommuner med mange innbyggere er mer positiv til å fase ut fossilbiler enn befolkningen i tynt befolkede kommuner.
Photo:
Medborgerpanelet, UiB

 Medborgerpanelet har også sjekket befolkningens syn på logistikken rundt drift av egen bil og spurt dem hvor vanskelig det oppfattes å fylle tanken i forhold til å lade elbilen.

Vi har også sjekket befolkningens syn på logistikken rundt drift av egen bil. Hvor vanskelig oppfattes det å fylle tanken i forhold til å lade elbilen. Spørsmål: Føler du det er enkelt eller vanskelig å få tak i drivstoff/energi til din bil i hverdagen?
Photo:
Medborgerpanelet, UiB