Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
FEST-seminar

Hva betyr det å kunne bo lengst mulig hjemme for gamle med kognitiv svikt?

VLOGG fra FEST- seminar med Mari Berge fra Høgskolen på Vestlandet

FEST-seminar 10.04.18

Mari Berge, HVL, om hjemmet og velferdsteknologi fra FEST-seminar 10. april 2018.
Producer:
Janne Bjorheim Bøe

Main content

For personer med svekket kognitiv kapasitet kan det å bo hjemme være en fordel fordi rutiner og vaner knyttet til hjemmet kan hjelpe personene til å klare å utføre sine dagligdagse gjøremål lengre. Nettopp fordi ritualene er kroppsliggjorte trengs ikke så mye kognitiv kapasitet til å gjennomføre dem i kjente omgivelser som det ville vært i ukjente omgivelser.

Hjemmet er også minner og oppleves som en del av egen identitet. Det er viktig for hvem jeg er. 

Når hjemmet blir utfordrende kan teknologi bidra til å løse noen av utfordringene man møter.