Home
Centre for Crisis Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sorgsenteret

Sorgsenteret

Egmont Fonden har siden 1920 gitt støtte til sosiale, kulturelle og helsemessige formål i Danmark. Egmont Fondens almennyttige aktiviteter finansieres av fondets næringsmessige aktiviteter i Egmontkonsernet, som i dag er en moderne medievirksomhet med 7.600 medarbeidere og utgivelser i mer enn 30 land.

Main content

Sorgsenteret var et kunnskaps- og behandlingssenter som også drev egen forskning på de ulike tapssituasjoner som kan ramme barn og familier og de hjelpemetoder som tilbys. Det var også et oppfølgingssenter for barn og familier rammet av sorg, og drev opplæring av fagpersoner, det være seg helsesøstre, leger, sykepleiere, pedagoger i skolen, og andre. Gjennom å tilby et lavterskeltilbud til barn og unge og deres familier hadde vi samtidig mulighet for å lære systematisk om reaksjoner og oppfølgingstiltak.

Tildelingen fra Egmont Fonden var svært positiv for senteret og vi tror at denne satsningen bidro til større forståelse og kunnskap for de helsemessige konsekvenser som sorg medfører i mange familier. Kompliserte sorgreaksjoner er ikke bare noe som opptrer hos voksne, men også hos barn. Vi utviklet kunnskapen om dette området, inkludert bedre kartleggings- og oppfølgingsmetoder. Egmont Fonden gav oss mulighet til en bred og god satsning på et felt som sårt trenger mer systematisk kunnskap.

Nyhetsbrev fra Sorgsenteret

Nr. 2 - 2012

Nr. 1 - 2012

Nr. 2 - 2011

Nr. 1 - 2011

Nr. 2 - 2010

Nr. 1 - 2010

Publikasjoner

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2011). Positiv vekst etter livskriser – implikasjoner for praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 873–877.

Dyregrov, A., & Gjestad, R. (2011). Sexuality following the loss of a child. Death Studies, 35, 289–315.

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2013). Complicated grief in children – the perspectives of experienced professionals. Omega: Journal of Death and Dying, 67, 291–303.

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2013). Reflections on the special issue. Family Science, 4, 95–97, http://dx.doi.org/10.1080/19424620.2013.821764

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2015). Parents’ perception of their relationship following the loss of a child. OMEGA - Journal of Death and Dying, 0030222815590728. http://doi.org/10.1177/0030222815590728

Dyregrov, A., Dyregrov, K., & Idsøe, T. M. (2013). Teachers’ perception of their role facing children in grief. Emotional and Behavioural Difficulties. DOI:10.1080/13632752.2012.754165

Dyregrov, A., Dyregrov, K., Endsjø, M., & Idsøe, T., (2015). Teachers’ perception of bereaved children’s academic performance. Advances in School Mental Health Promotion. DOI: 10.1080/1754730X.2015.1051888