Home
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Markering

Takk for innsatsen!

Økonomikonsulent Eva Fauske går av med pensjon.

Bilde av taler ved bordet
Administrasjonssjef Britt Kristin Holsen takker Eva Fauske for innsatsen.
Photo:
Bjørg A. Teigland

Main content

Kollegaer fra AHKR samlet seg i Villaveien til instituttets avskjedsmarkering for Eva Fauske, som går av med pensjon etter 19 år ved UiB.

Eva Fauske startet i 1999 som økonomikonsulent ved Historisk institutt. I 2004 ble økonomikonsulentene samlet i fakultetsadministrasjonen. Fauske hadde da fremdeles Historisk institutt som sitt arbeidsområde, og fra 2007 ble det Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Budsjettet som skulle holdes styr på, økte med over tjue ganger i løpet av disse årene.

-Når både det som er finansiert, og vi som er finansierte, er så forskjellige, er det en krevende oppgave å holde orden på oss og vår virksomhet. Du har behandlet oss alle like ordentlig og vennlig, og har sørget for at det lille prosjektet har blitt like godt ivaretatt som det store, sa professor Astri Andresen i sin avskjedstale på vegne av kollegaer på instituttet.

Professor Christian Meyer talte på vegne av Palmyrenaprosjektet. - Takk for støtte og tålmodighet, og for at du til enhver tid hadde kontroll på økonomisk status. Det har vært utfordringer med et komplisert feltarbeid i Syria, et eksempel kan være ufullstendige arabiske bilag på porøst papir. Utfordringene løste du på en forbilledlig måte.

Administrasjonssjef Britt Kristin Holsen uttrykte det slik: - For instituttet har du vært en god sparringspartner i alle økonomisaker, og vi har i løpet av disse årene vært utrolig heldige som har hatt deg til å holde orden på økonomien. Det at du forstår instituttnivået og kjernevirksomheten, og at du har lagt vekt på at måten vi legger opp budsjett og regnskap skal være formålstjenlig, gjør samarbeidet veldig lett. Du har et engasjement og en genuin interesse for aktivitetene på instituttet. Du ser verdien i å bli kjent med alle, og for å lære opp og hjelpe hver enkelt av oss. Du har deltatt på felles faglige og sosiale aktiviteter, og fortsatt å være en av oss.

Holsen fremhevet også de store endringene som det har vært på økonomifeltet i løpet av årene, og at Fauske alltid har ønsket forbedringer og effektiviseringer velkommen, helt inn i avslutningsfasen. 

Fauske fikk selv ordet til slutt, og takket for godt samarbeid. - Det å få arbeide såpass tett med fagmiljø og administrasjon gjennom årenes løp, har vært veldig spennende og givende.