Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Policyprofesjonelle i Norge

Tidligere masterstudent, Gabriel Steinsbekk, har publisert en artikkel i NST. Artikkelen er basert på masteroppgaven han leverte i fjor.

policyprofesjonelle grupper
Photo:
www.colourbox.com

Main content

Artikkelen handler om den nye og voksende gruppen policyprofesjonelle, som ofte arbeider sammen med, eller som mellomledd for, sentrale beslutningstakere, næringslivsinteresser, fagforeninger og andre organiserte interesser. De er ikke demokratisk valgt, men har tilhørighet til formelle organisasjoner hvor de er aktivt engasjert i å påvirke offentlige beslutninger, gjerne gjennom å bearbeide og fremstille forskningsresultater til beslutningsgrunnlag eller til offentlige debatter.

I artikkelen analyseres tre utvalgte policyprofesjonelle grupper, nemlig regjeringsrådgivere, PR-rådgivere og ansatte i tenketanker, ut ifra deres posisjoner i et interstitielt felt. Et slikt felt kan forstås som et løst strukturert nettverk av organisasjoner som overlapper og kobler sammen mer etablererte felt.

Analysen baserer seg på biografisk informasjon om 239 individer tilhørende 14 organisasjoner. Ved bruk av multippel korrespondanseanalyse (MCA) og klyngeanalyse beskrives og tolkes de tre viktigste kapitaldimensjonene i dette interstitielle feltet, og det avdekkes syv policyprofesjonelle undergrupper.

Studien viser at policyprofesjonelle har potensial til å påvirke offentlige beslutninger, fordi de har viktige posisjoner og relasjoner til sentrale beslutningstakere.