Home
Research group for Information and Innovation Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Emnebank for masterstudenter

[Kort forklarende tekst hva emnebanken er]

Patentrett

 • Adgangen til å gjennomføre eksperimenter vedrørende patenterte oppfinnelser, jf. patl. § 3 tredje ledd nr. 3
 • Arbeidsgivers rett til å overta oppfinnelser som er gjort av arbeidstaker
 • Domstolenes legalitetskontroll av vedtak om avslag og meddelelse av patent
 • Fagpersonen i patentretten
 • Forbudet mot patentering av fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering
 • Grenseoverskridende patentinngrep
 • Grensen mellom tilvirkning og reparasjon i patentretten
 • Indirekte produktbeskyttelse, jf. patl. § 3 første ledd nr. 3
 • Konsumpsjon av patentrettigheter, jf. patl. § 3 tredje ledd nr. 2
 • Kravet om "sikringsgrunn" i saker om sikring av immaterialrettigheter ved midlertidig forføyning
 • Kravet til industriell anvendelse for bioteknologiske oppfinnelser
 • Kravet til oppfinnelseshøyde for kombinasjonsoppfinnelser
 • Middelbart patentinngrep, jf. patl. § 3 andre ledd
 • Patentering av bioinformatiske oppfinnelserPatenthavers passivitet
 • Produktkravet ved meddelelse av supplerende beskyttelsessertifikater
 • Unntaket for patentering av vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter og dyr, jf. patl. § 1 femte ledd.
 • Unntaket for patent på «anvendelse av menneskelige embryoer for industrielle eller kommersielle formål» i patl. § 1b tredje ledd
 • Utprøving av oppfinnelser og patentrettens nyhetskrav
 • Unntaket for «utprøvinger, forsøk og lignende av et patentert legemiddel som er nødvendige for å oppnå markedsføringstillatelse» i patl. § 3 tredje ledd nr. 5 (Bolarunntaket)
 • Utvalgsoppfinnelser

Designrett

 • Designrettens krav til individuell karakter
 • Designvern for reservedeler
 • Designers beskyttelsesomfang - særlig om betydningen av utformingen av den registrerte designen for beskyttelsesomfanget
 • Funksjonell design