Home
Department of Information Science and Media Studies
Journalist

Nyhetsjournalist i Dagen

Johanna M. Husebye fikk masterprosjektet sitt publisert i VG. I dag har hun fast jobb som nyhetsjournalist i Dagen.

Main content

– Veilederne ser deg og følger med på prosjektet ditt. De har samme ønske om å lage undersøkende og god journalistikk. 

Hva var det beste med studietiden din?  

– Det beste med studietiden var å få arbeide med et undersøkende journalistisk prosjekt sammen med en veileder som kan reportasjelede.

– Jeg hadde ikke kommet meg gjennom masterprogrammet uten støtten og hjelpen fra veilederne på Senter for undersøkende journalistikk (SUJO). Veilederne ser deg og følger med på prosjektet ditt. De har samme ønske om å lage undersøkende og god journalistikk. Jeg er veldig takknemlig for den tette oppfølgingen jeg fikk under arbeidet med masterprosjektet.

Hva gjorde du i studietiden som gjorde deg attraktiv for jobben du har i dag?  

– Arbeidsgiveren min mente jeg hadde kompetanse på ting som mange kanskje ikke har kompetanse på. Det jeg har lært om undersøkende journalistikk i forhold til hvordan man skal grave, systematisere og etikk var viktig.

Hvordan bruker du det du lærte på studiet i jobben?  

– Hver dag! Det endrer måten du arbeider på. Jeg systematiserer på samme måte som jeg gjorde under masterarbeidet uansett om det er små eller store nyhetssaker jeg jobber med.

Hvordan opplevde du samarbeid med mediebransjen?  

– Samarbeidet med mediebransjen var bra. Vi hadde jevnt over mye besøk fra mediebransjen i form av gjesteforelesere. Det var mange som ville lære oss ting og vi opplevde stor åpenhet.

Hvordan opplevde du at du ble attraktiv for jobber gjennom studiet?  

– Det er en unik mastergrad som det ikke finnes maken til andre steder i Norge. Undersøkende journalistikk er noe mange har et forhold til, men ikke nødvendigvis kan. Jeg føler meg veldig heldig som fikk ta denne masteren. Det har løftet ferdighetene jeg hadde med fra bacheloren opp på et mye høyere nivå og jeg har blitt en bedre journalist. 

– Masteren i undersøkende journalistikk fungerer godt uansett hvilken bakgrunn man har. Den er ikke spesifikk på et fagfelt eller en type journalistikk. Det er en metode man kan bruke uansett hvilken type journalistikk man vil jobbe med og uavhengig av hvilken mediebedrift man ønsker å publisere i. 

Hvorfor valgte du å studere master i undersøkende journalistikk ved UiB i Media City Bergen?  

– Da jeg var ferdig med min bachelorgrad i journalistikk fra Volda følte jeg meg ikke klar til å begynne å arbeide. Jeg var 22 år gammel og ville lære mer før jeg gikk inn i arbeidslivet. Masteren i undersøkende journalistikk var helt ny det året jeg søkte, men jeg tenkte at den var helt perfekt. Det er ikke så mange muligheter for journalistikkstudenter, men når jeg så denne masteren tenkte jeg: Perfekt, yes!  

Hvordan opplevde du å studere undersøkende journalistikk i Media City Bergen - samlokalisert med mediebransje og fagmiljø?  

– Vi var det første kullet på masterprogrammet i undersøkende journalistikk og vi var noen av de aller første som flyttet inn i Media City Bergen. Helt fra første stund synes jeg det var kjekt å være en del av MCB. Her har en mulighet til å delta på frokostmøter, møte journalister i lunsjen og bygge et stort nettverk. Når man arbeider med gravejournalistikk kan man til tider føle seg litt isolert. Det å føle seg som en del av miljøet er derfor veldig godt.