Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Marin satsing

UiB i tet på marin forskning

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet. Marin forsking er et av universitetets strategiske satsingsområder.

Oversikt over Bergen
Universitetet i Bergen er landsledende universitet når det kommer til marin forskning.
Photo:
Colourbox

Main content

Høy internasjonal kvalitet på forskning og utdanning, og flere forskningsmiljø i verdensklasse. 

Det mangler ikke på lovord om UiBs marine satsing. Som Norges største marine universitet er Universitetet i Bergen også i tet på omfang av publiserte vitenskapelige artikler, og på rangeringer.

- Vi har kommet på topp-10 i verden innenfor Oceanography på Shanghai Ranking de siste 2 årene, og vi rangeres som nummer 37 i verden i kategorien Earth and marine sciences i QS-rankingen for 2019. At vi tar denne plasseringen også internasjonalt, er et tydelig tegn på at vi er gode på det marine området, sier marin dekan ved UiB, Nils Gunnar Kvamstø.

Hvert år utdanner universitetet inntil 200 masterstudenter innen fag som har marine innslag. Om lag 20 ulike mastergrader ligger innenfor det marine området.

- Når en ser nærmere på aktiviteten ved UiB er stor del knyttet til de naturvitenskapelige fagene, men en betydelig del er også spredd på andre fagområder. Totalt er den havrelaterte virksomheten ved UiB veldig faglig bred. Det ligger et stort postensial her som vi i større grad kan bruke til å forske på tverrfaglige tema, sier Kvamstø.

FNs bærekraftsmål

Universitetet i Bergen har tatt et nasjonalt og internasjonalt ansvar for det marine fagfeltet, og til å bidra til at havene utnyttes på en bærekraftig måte.

- Jobben vi gjør vises også ved at UiB har fått ansvar fra FN om å lede an i arbeidet om bærekraftsmål nr 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling («Liv under vann»), sier Kvamstø.

Les mer: Derfor gir vi råd til FN om livet under vann

Havbyen Bergen

Universitetets satsing på marin forskning og hav, vises også ved at Bergen befester sin posisjon som Norges havby. En undersøkelse Opinion nylig gjennomførte for UiB og Havforskningsinstituttet viser at 30 prosent av de spurte mener Bergen er Norges havby, noe som plasserer Bergen desidert på topp. Om lag 40 prosent legger byens havforsknings- og utdanningsmiljø til grunn for sitt valg av by.