Home
Research Group for European Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Podcast

Malgorzata Cyndecka på Misjon Veslandet - en podcast fra PwC om statsstøtte og koronaviruset

Forskergruppemedlem Malgorzata Cyndecka var nylig gjest på Misjon Veslandet - en podcast fra PwV, om statens tiltak i relasjon til koronakrisen.

Malgorzata Cyndecka
Photo:
Eirik Holmøyvik

Main content

Podcasten drøftet tematikken statens tiltak i relasjon til koronakrisen - "om statens tiltak slår til, eller slår feil", der Malgorzata bidro til diskusjonen med perspektiver om statens statsstøttetiltak. Tematikken er også aktuell for postdoktorprosjektet "Towards more stability, competitiveness and predictebility in the financial sector", ledet av Malgorzata. For mer informasjon om postdoktorprosjektet, følg denne lenken

For å lytte til podcasten, følg denne lenken