Home
Research Group for European Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
FIDE

Noregs nasjonale rapport til årets FIDE-kongress

Fleire av medlemane i forskergruppa og BECCLE har i år, som tidlegare år, bidrege til Noregs nasjonale rapport til årets FIDE-Kongress. Kongressen skulle eigentleg finne stad den 20. - 23. mai i Haag, men har blitt utsett på grunn av Covid-19.

Building
Photo:
Christian Wagner/Unsplash

Main content

Tema for årets rapport var delt inn i tre bolkar:

Tema 1: “National Courts and the Enforcement of EU Law – the pivotal role of nationalcourts in the EU legal order.”

Tema 2: “Data Protection – setting global standards for the right to personal dataprotection.”

Tema 3: “EU Competition Law and the Digital Economy – protecting free and faircompetition in an age of technological (r)evolution).”

Medlemane frå forskargruppa og Beccle har vore med å bidra på det første og det tredjetemaet.

Generalrapportøren for tema 1 er professor og Jean Monnet Chair i EU-rett, Michael Dougan, ved Universitetet i Liverpool.

Generalrapportørane for tema 3 er professor i rettsvitskap, Nicolas Petit, og professor i EU-rett, Pieter Van Cleynenbreugel, begge ved Universitetet i Liège.

Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø og postdoktor Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund har, ilag med professor Eirik Østerud frå UiO, skrive Noregs bidrag på tema 3 om norsk konkurranserett og konkurransepolitikk i den digitale økonomien.

I rapporten framhevast det at norske konkurransereglar ikkje har blitt endra etter digitalisering av økonomien, men at det norske Konkurransetilsynet nyleg har fått føringarfrå politisk hald om å prioritere å overvake den digitale økonomien. Det er framleis få saker om konkurranseskadeleg åtferd i digitale sektorar, noko som òg medfører lite praksis på analyseverktøy som marknadsdefinisjon og marknadsmakt.

Rapporten tek føre seg den praksisen som er, og fokuserer blant anna på fusjonssaker i telekom-sektoren, og Telenor-saka om misbruk av dominerande stilling. Vidare tek rapporten føre seg Ski/Follo Taxi-saka om konkurranseavgrensande føremål, og døme på digitale marknader der Konkurransetilsynet har ønskja å verne om konkurransen ved å motsette seg reguleringstiltak, slik som i e-bokmarknaden og e-daglegvaremarknaden.

For Noregs nasjonale rapport, følg denne lenka.

Noregs nasjonale rapport