Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ekspertliste UiB

Presidentvalet i USA

Universitetet i Bergen har ei rekke ekspertar som kan svare på spørsmål knytta til ulike tema rundt valet av president i USA.

Main content

Kevin Cahill (filosofi)

Tema: amerikansk kultur og samfunn, amerikansk politikk

 

Michael Alvarez (sam.pol)

Tema: Rasisme og sosial ulikheit. Alvarez er sjølv frå Chicago.

 

Gunnar Grendstad (sam.pol)

Tema: Amerikansk politikk.

 

Don Kalb (sosialantropologi)

Tema: Politisk og sosial polarisering, samt global politisk økonomi.

 

Mari Korsbrekke (sosialantropologi)

Tema: Alternativ-bevegelsar i USA. Om politivold og rasistisk motivert vold. Ho har informantar som er ein del av protestane no.

 

Kerry Chance (sosialantropologi)

Tema: Demokrati, urban ulikheit og sosiale rørsler i mellom anna USA. Opptatt av raseomgrepet og underpriviligerte grupper. Chance er sjølv amerikanar og har gjort mykje feltarbeid i Lousianna.

Er for tida i USA og nåast pr e-post: kerry.chance@uib.no

 

Tone Bringa (sosialantropologi)

Tema: Dramatisk politisk opprør, politisk og etnisk vold, autoritarianisme og nasjonalisme.

 

Jens Kjeldsen (medievitenskap)

Tema: Politisk retorikk i amerikansk politikk, visuell retorikk og Trumps retorikk.

 

Asbjørn Grønstad (medievitskap)

Tema: filmvitenskap, inkludert amerikansk filmhistorie, amerikansk historie, skjønnlitteratur og populærkultur

 

Elisabeth Ivarsflaten (sam.pol.)

Tema: amerikansk politikk, metode