Home
Climate and energy transition

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Karbonlagring

Slik skal Norge lagre CO2 under havbunnen i Nordsjøen

Gjennom Northern Lights-prosjektet skal CO₂-lagres i et evighetsperspektiv i enorme formasjoner under havbunnen i Nordsjøen. Flere fagmiljø ved UiB er involvert i det første norske karbonlagringsprosjektet.

Kabonlagring

INJISERING: Den gule fargen til venstre viser hvordan CO2 injiseres i formasjonen under Nordsjøen. Etterhvert spres klimagassen utover formasjonen.

Main content

Forskning viser at havbunnen utenfor kysten av Norge er godt egnet til å lagre CO₂. Det er heller ikke mangel på plass; Det er beregnet at 1000 år med norske utslipp fint skal få plass i formasjonene.

CO2-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO2 fra for eksempel kraftproduksjon eller industriprosesser. De neste årene skal Norge starte karbonlagringsprosjekter som ifølge regjeringen vil koste 25 milliarder kroner.

Gjennom Northern Lights-prosjektet skal CO₂ fanget ved forskjellige industrianlegg pumpes ned til permanent lagring i en brønn. Konseptet ble presentert for media mandag 19. oktober 2020.

Karbonlagring

SINGEL OG SAND: Stipendiat Malin Haugen ved Institutt for fysikk og teknologi gjenskaper geologien under Nordsjøen i en spesialutviklet rigg.

Foto/ill.:
Equinor

Kunnskapsgrunnlaget stammer fra produksjon av norsk olje og gass. CO2 kan blant annet fanges fra eksosgass på kraftverk og i industriproduksjon.

Det er også mulig å skille ut CO2 direkte fra naturgass. 

Trygg lagring

Det er mulig å lagre store mengder CO2 på norsk sokkel, men skal dette ha en hensikt må dette skje på en måte som hindrer at gassen lekker ut i atmosfæren.

Under havbunnen finnes det store reservoarer på dyp som gir egnede trykk- og temperaturforhold og som hindrer at CO2 beveger seg oppover stein- og sandlagene mot havbunnen.

– Brønnen 31/5-7 Eos skal være egnet til dette, og volumet er fantastisk stort. I kubikk tilsvarer rommet det volumet vi får om vi starter på Torgallmenningen, drar 150 meter opp i luften og så fortsetter 30 kilometer sørover - til Halhjem ferjekai. Dette er en - 1 - brønn. Bare tenk nå vi tar i bruk flere, sier professor Martin Fernø ved Institutt for fysikk og teknologi.

  • Les mer: Oljedirektoratet har laget et atlas som viser lagringsmuligheter på norsk sokkel.

For å forsvare den høye kostnaden, har grunnforskningen til tverrfaglige forskningsmiljøer vært avgjørende for å kunne gå videre.

Matematikere, kjemikere, fysikere og geologer har vært involvert i forskningen. Northern Lights-prosjektet utvikles av Equinor i samarbeid med Shell og Total. Et særtrekk med prosjektet er at alle data om brønnen og formasjonen blir delt med alle fra første dag.

– Et megaprosjekt for Norge. Dataene vil føre til mer forskning på CO₂-lagring. Med dette kan vi søke om finansiering fra Forskningsrådet, industrien og EU, sier professor Atle Rotevatn ved Institutt for geovitenskap.

Prosjektdirektør Sverre Overå i Equinor sier delingen betyr at forskerne vil få verdifulle data å forske på, samtidig som selskapene kan være trygg på at lagringen er trygg.

Oppstart i 2024

Pionerprosjektet legger opp til at klimagassen skal fanges opp i forbindelse med sementproduksjon og avfallshåndtering. Så skal den fraktes med skip til Øygarden utenfor Bergen før den føres i rør ut i Nordsjøen. Der blir den injisert flere kilometer ned i grunnen.

Northern lights
Foto/ill.:
Equinor

Prosjektet ble lansert for pressen ved Insitutt for fysikk og teknologi den 19. oktober 2020. Prosjektledelsen legger opp til at den første klimagassen skal strømme ned formasjonen i løpet av 2024.

To rigger er spesialbygget for å kunne simulere og måle hva som skjer når klimagassen sprøytes inn i formasjonene. Ulike grader av sand benyttes for å gjenskape forholdene under Nordsjøen. Gjennom egne ventiler kan gass sprøytes inn for å se hvordan gasslommene utvikler seg, og hvordan COreagerer i møtet med havvann og geologi.

Malin Haugen
Foto/ill.:
UiB

Noreg har forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med 50-55 prosent innen 2030. 

– For at verden skal nå målene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen, må vi fange og lagre CO2 i stort omfang. Ikke alle utslipp kan kuttes gjennom å ta i bruk  fornybar energi. I flere industriprosesser, som for eksempel i produksjon av sement, er CO2-fangst og -lagring den eneste teknologien som kan kutte utsleppene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.