Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Ekstraordinært styremøte 17. mars

Universitetsstyret møtes til ekstraordinært møte for å diskutere oppfølgingen etter rapport om praksisportal.

Ekstraordinært styremøte 17/03-2021

Styremøtet kan sees direkte fra klokken 14. Deler av møtet kan bli lukket av styret - videoen vil i så tilfelle gå i svart.

Main content

Onsdag klokken 14 er det ekstraordinært møte i universitetsstyret for Universitetet i Bergen. Under forrige ordinære styremøte, torsdag 11. mars presenterte konsulentselskapet PWC sin gjennomgang av saken om praksisportal. I onsdagens styremøte inviteres styret til å drøfte rapportens funn og gi anbefalinger til universitetets videre oppfølging av saken. 

I styresaken skriver universitetsledelsen at den som en oppfølging av rapporten i forbindelse med overgang til nytt rektorat og nye dekanat ved UiB sommeren 2021, vil rette et særlig fokus på roller, fullmakter og retningslinjer, for å sikre en felles forståelse av disse, og forebygge at det oppstår slike situasjoner som rapporten beskriver.

Styremøtet foregår digitalt, og kan sees i vinduet øverst fra klokken 14. Deler av møtet kan bli lukket av styret - videoen vil i så tilfelle gå i svart.