Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Ingeborg skal være bærekraftspilot

Fire studenter er ansatt som veiledere i arbeidet for et mer bærekraftig universitet. Ingeborg Rønning gleder seg til å komme i gang.

Ingeborg Rønning
KLAR: Ingeborg Rønning skal passe på at Universitetet i Bergen blir bedre på bærekraft og når målet om å bli klimanøytralt innen år 2030.
Photo:
Privat

Main content

Hva betyr det å være bærekraftspilot?

 Å være bærekraftspilot betyr at man er et bindeledd mellom studentene og ledelsen ved UiB som skal formidle og engasjere til bærekraft begge veier.

Vi er fire bærekraftspiloter som er ansatt for å løfte studentperspektivet inn i UiB sitt arbeid med bærekraft og et klimanøytralt UiB. Jeg arbeider med marin forskning. De tre andre har SDG Bergen, Klima og energiomstilling og Globale samfunnsutfordringer.

I tillegg jobber vi fire tett sammen med større og mindre fellesprosjekter. Det er en utrolig givende og lærerik jobb.

Hvordan skal du jobbe?

 Innenfor mitt område jobber jeg i hovedsak med det nyopprettede plastnettverket. Plastnettverket skal omfavne tverrfaglig forskning om plast på hele universitetet. Nettverket består av forskere, stipendiater, studenter og ansatte, som på hver sin måte jobber med plastutfordringen.

For meg som kun er på andre studieår er det spennende å være i så nær dialog med dyktige fagfolk innenfor et fagområde jeg selv er svært interessert i.

I tillegg jobber jeg med diverse ryddeaksjoner. Både på UiB og i samarbeid med andre eksterne aktører som Naturvernforbundet. 

Bærekraftspilotene har månedlige møter med ledelsen ved universitetet, og vi jobber kontinuerlig med diverse initiativ - både sentralt og blant studenter. Vi samarbeider med bærekraftspilotene ved Universitetet i Tromsø om en nasjonal satsing på bærekraft i sektoren for høyere utdanning.

Hva ønsker du å oppnå?

 Jeg håper arbeidet bidrar langsiktig. At vi ser ringvirkninger av det vi gjør i mange år fremover. I tillegg håper jeg at vi klarer å påvirke universitetet til å løfte bærekraftsarbeidet enda et hakk.

For at UiB skal nå målet om å være klimanøytralt universitet innen 2030, må bærekraft gjennomsyre alle avgjørelser. Jeg håper og tror arbeidet vi bærekraftspilotene gjør vil bidra til dette.

Jeg ønsker at studentene ved UiB skal kjenne på at de har en stemme inn mot UiB sentralt når det gjelder bærekraft.

Når engasjementet er ferdig i januar 2022, håper jeg å ha bidratt til gode og riktige initiativ for å sette bærekraft på agendaen for UiBs studenter og ansatte.

På hvilken måte er UiB et bærekraftsuniversitet?

 UiB har satt som mål å være klimanøytralt innen 2030. Dette skal universitet nå ved å redusere eget karbonavtrykk og bidra til det grønne skiftet gjennom både forskning og utdanning.

UiB et strategisk initiativ som kalles SDG Bergen, som jobber direkte med FNs bærekraftsmål. Bærekraftskonferansen, i regi av blant annet UiB, har sete i Bergen og er en viktig internasjonal konferanse der forskere, politikere, studenter og næringsliv møtes for å diskutere og lære om bærekraft.

Når det er sagt; UiB kan selvsagt bli bedre på bærekraft. Som bærekraftspiloter skal vi sørge for at universitetet til enhver tid fokuserer på bærekraft og aktivt jobber for å bli bedre. 

Hvordan ble du selv interessert i bærekraft?

 Klima og miljø var en sentral del av oppveksten min. Flere av mine søskenbarn - forbilder naturligvis - var aktive medlemmer i Miljøagentene og Natur og Ungdom. 

Min mor var svært aktiv i klimakampen som ung. Selv har jeg alltid ønsket å bidra der jeg kan. Jeg fant fort ut at klimakampen var stedet for innsats.

Jeg har vokst opp med somre ved sjøen, og har alltid hatt en kjærlighet for havet. Den marine forsøplingen er derfor en av mine hjertesaker. Jeg er sjelden på tur uten søppelpose i lommen.

Det brede engasjementet – ikke bare for klima og havet, men for bærekraft generelt – vokste da jeg begynte ved UiB. Her fikk jeg møte forelesere og andre fagfolk som jobber med bærekraft på hver sin måte.

Jeg kjente igjen på at jeg faktisk har muligheten til å både påvirke og bidra.